Campania naţională de informare şi conştientizare anticorupţie „Tu poţi face lumină”

În perioada 1-31 octombrie, Direcţia Generală Anticorupţie desfăşoară campania anticorupţie „Tu poţi face lumină”, în vederea conştientizării personalului M.A.I. şi a cetăţenilor cu privire la cauzele şi consecinţele implicării în fapte de corupţie. Direcţia Generală Anticorupţie, instituţia abilitată în prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului M.A.I., a constituit un element important în procesul de creare a unui climat de integritate instituţională.

Activitatea D.G.A. în acest domeniu este reglementată de Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 şi de O.M.A.I. nr. 62 din 13.06.2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul M.A.I.

Campania „Tu poţi face lumină” este circumscrisă unei serii de activităţi specifice cu caracter preventiv destinat personalului M.A.I., dar şi cetăţenilor.

Această campanie are ca scop promovarea şi dezvoltarea unui comportament integru în rândul personalului M.A.I. şi al cetăţenilor prin conştientizarea consecinţelor faptelor de corupţie şi a modalităţii de semnalare a acestora, prin prisma atitudinii civice de normalitate ce trebuie adoptată.

Obiectivele campaniei ating aspecte referitoare la obligaţiile care derivă din calitatea de funcţionar public, atitudinea în faţa unor posibile fapte de corupţie, conştientizarea cetăţenilor despre necesitatea semnalării faptelor de corupţie despre care iau cunoştinţă prin apelarea Call Center Anticorupţie 0800 806 806.

Astfel, în cadrul acestei campanii vor fi organizate întâlniri având ca tematică integritatea (dezbateri publice, mese rotunde cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ONG-uri), distribuire şi panotaj a afişelor realizate în acest sens în instituţiile M.A.I., distribuire de flayere şi pliante cu carater informativ, mediatizarea globală a tuturor acestor elemente printr-un scurt metraj de informare.