Drepturi de autor

Drepturi de autor

Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra, graficelor, textelor, clipurilor video și audio, mărcilor înregistrate, logo-urilor, și altui tip de conținut disponibil pe acest site sunt deținute de ziaruldevaslui.ro sau utilizate cu permisiune.

Deși puteți copia orice parte a acestui site în calculatorul propriu în folos personal, nu puteți copia sau integra nici o parte a conținutului disponibilă pe site într-un alt mediu de comunicare publică sau comercială. Aceasta înseamnă că nu puteți posta sau redistribui nici o parte a site-ului nostru cu excepția cazului în care dețineți licență din partea noastră pentru acest lucru. Aceasta mai înseamnă că Ziarul de Vaslui deține drept deplin și complet de proprietate asupra unui astfel de conținut, inclusiv a oricărui soft sau cod descărcat, a oricăror imagini integrate în/sau generate de acest soft și a tuturor datelor care le însoțesc. Nu puteți copia, modifica, reproduce, încărca, transmite, distribui, proiectă în sens invers, dezasambla sau transformă conținutul în alt mod.

Nu puteți modifică nici una dintre notificările referitoare la dreptul de autor, mărcile înregistrate sau alte mărci care pot însoți conținutul. Dacă doriți să accesați prin link pagină principală a site-ului nostru, este în regulă, dar va rugăm să nu folosiți conținutul nostru pe propriul dumneavoastră site.

Mărci înregistrate

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate mărcile înregistrate utilizate pe acest site reprezintă proprietatea Ziarul de Vaslui sau a partenerilor noștri de afaceri.

Transmiterea de materiale

Va vom respectă drepturile referitoare la protejarea datelor personale. Pe lângă astfel de date, primim cu bucurie relatările, comentariile, sugestiile, ideile, graficele, imaginile dumneavoastră sau orice altceva, dar va rugăm să rețineți că, încărcând sau trimițându-ne astfel de materiale prin intermediul acestui site, transferați toate drepturile asupra acestora către ziaruldevaslui.ro și, în funcție de legea aplicabilă, fie Ziarul de Vaslui va deține proprietatea asupra materialului pe care ni-l trimiteți pe acest site, fie se va consideră că ați acordat ziaruluidevaslui licență exclusivă și permanență de a-l utiliza. Această înseamnă că toate relatările, comentariile, sugestiile, ideile, graficele, imaginile sau alte informații încărcate sau trimise către Ziarul de Vaslui prin intermediul acestui site sunt considerate automat a reprezenta proprietatea www.ziaruldevaslui.ro sau a putea fi utilizate de această.

Aceste informații nu sunt confidențiale și le putem folosi după cum considerăm că este corespunzător; această include reproducerea, divulgarea, publicarea sau difuzarea acestora aici sau în altă parte, în mediul acesta sau în oricare alt mediu cunoscut sau inventat ulterior. Materialele transmise de dumneavoastră pot fi folosite în alte scopuri că urmare a preluării lor de pe acest site fie de Ziarul de Vaslui sau de către afiliații, agenții sau partenerii noștrii de afaceri.

Restricții de utilizare

Nu va puteți angajă prin intermediul site-ului în nici o activitate ilegala, contravențională, abuzivă, care încalcă drepturile terților sau împiedică alți utilizatori să folosească și să se bucure de acest site. Este interzisă monitorizarea sau copierea conținutului de pe acest site prin folosirea oricărui robot, spider, crawler sau altor dispozitive automate sau procese manuale, fără acordul nostru scris, și de asemenea este interzisă angajarea în orice activitate care poate perturba funcționarea normală a site-ului. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe accesul la site în orice moment dacă se constată încălcarea regulilor mai sus menționate, fără notificare prealabilă.

Accesul la acest site este permis oricărei persoane. Participarea la concursurile, activităților și promoțiilor soldate cu premii în bani sau obiecte nu este permisă următoarelor categorii de persoane:

– Toți angajații companiei Ziarul de Vaslui, precum și familiile acestora (rude de gradul 1);

– Toți angajații companiilor afiliate aflate într-o relație contractuală directă cu Ziarul de Vaslui

Fără notificare prealabile

Deși acest site poate face referire la produse sau servicii ale terților sau poate oferi link către site-urile sau informațiile aparținând unor terți, nu aprobăm și nu oferim garanții sau reprezentări referitoare la acestea. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite doar pentru a va fi de ajutor. Trebuie să luați propriile decizii cu privire la produsele, serviciile și site-urile terților.

Utilizarea acestui site: limitarea responsabilității și renunțarea la drepturi

NICI WWW.ZIARULDEVASLUI.RO ȘI NICI UNUL DINTRE AFILIAȚII SĂI LA NIVEL MONDIAL, ȘI NICI UNA DINTRE PĂRȚILE CARE AU CONTRIBUIT LA DEZVOLTAREA, CREAREA, PRODUCEREA ȘI DISTRIBUIREA CONȚINUTULUI ACESTUI SITE NU ESTE RESPONSABIL DE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA ACEST SITE, CHIAR DACĂ A FOST AVERTIZAT ASUPRA POSIBILITĂȚII PRODUCERII UNEI ASTFEL DE DAUNE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE A ACȚIONAT CU INTENȚIE SAU CU O NEGLIJENȚĂ EVIDENȚA, SAU ACEA RESPONSABILITATE NU POATE FI EXCLUSĂ ALTFEL ÎN MOD LEGAL. ACEASTĂ INCLUDE, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA:

DAUNE MENITE A VA COMPENSA DIRECT PENTRU ORICE PIERDERE SAU PREJUDICIU;
DAUNE CARE NU REZULTĂ DIRECT DINTR-O ACȚIUNE, CI DOAR DINTR-O PARTE A CONSECINȚELOR SAU REZULTATELOR UNEI ASTFEL DE ACȚIUNI (PAGUBE INDIRECTE); ȘI
ALTE DAUNE ȘI CHELTUIELI DIVERSE, CUM AR FI PAGUBE NEPREVĂZUTE, SPECIALE SAU PUNITIVE.

Depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigură că toate informațiile furnizate pe acest site sunt corecte, dar nu garantăm corectitudinea datelor postate de viziatorii acestui site.

FĂRĂ A LIMITĂ CELE ANTERIOARE ȘI ÎN MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, FUNCȚIILE INCLUSE ÎN ACEST SITE, OPERAȚIUNILE ACESTUI SITE ȘI ÎNTREGUL SAU CONȚINUT SUNT OFERITE FĂRĂ GARANȚII, FIE EXPRESE FIE IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ SE LA ORICE GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, POTRIVIREA CU UN ANUMIT SCOP, CORECTITUDINE NE-ÎNCĂLCARE (DAR EXCLUZÂND ORICE GARANȚIE CONDIȚIE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ MOD LEGAL).

Alte informații utile

Dacă oricare dintre prevederile prezentului Contract sunt considerate a fi nule, ilegale sau inaplicabile din orice motiv, partea respectivă va fi considerată a fi separabila de acești termeni și nu va afecta în alt mod valabilitatea și aplicabilitatea prevederilor rămase. Termenii și condițiile de față sunt definite de Ziarul de Vaslui în numele sau și al fiecăruia dintre afiliații săi la nivel local.

Exonerări

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.