Vrei să devii detectiv particular? Acum ai o șansă!

În baza art. 7 din Legea 329/2003 cu modificările și completările ulterioare referitoare la dobândirea calității de detectiv particular, Inspectoratul de Poliţie Județean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui str. Hagi Chiriac nr.1, organizează  examen pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular

 Poate a dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 5 din Legea 329/2003.

CONDIŢII  DE PARTICIPARE

Potrivit art. 5 din Legea 329/2003 poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

– are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;

– posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior ;

– este aptă din punct de vedere medical ;

– să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie ;

– nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice ;

– a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau a Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti , după caz;

– a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prev. art.  7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European .

  Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la sediul I.P.J. Vaslui – Serviciul de Investigații Criminale următoarele acte:

 • cerere de participare la examen;
 • avizul de principiu eliberat de Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J.Vaslui;
 • fişa medicală pentru atestarea calităţii de detectiv particular, conform prevederilor Ordinului M.A.I.nr. 724 din 09.07.2005;
 • avizul psihologic ;
 • copii ale documentelor de studii, conform Legii nr.329/2003, în vederea certificării conform cu originalul ;
 • curriculum vitae ;
 • declaraţie notarială din care să rezulte că nu desfăşoară activităţi care să implice autoritatea publică a statului ;
 • actul de identitate al candidatului (original şi copie xerox) ;
 • certificat de naştere şi certificat de căsătorie, după caz, în original şi copie;
 • dovada achitării la casieria I.P.J.Vaslui a tarifului în cuantum de 139,28 lei pentru susţinerea examenului.

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

 • Constituţia României- ediţie 2003;
 • Codul Penal – Legea de aplicare nr. 187/2012;
 • Codul de procedură penală –Legea de aplicare nr. 255/2013;
 • Codul Civil- Legea de aplicare nr. 71/2011;
 • Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular ,modificată şi completată prin Legea 353/2004;
 • HG 1666/ 07.10.2004 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 329/ 2003 privind exerciatrea profesiei de detective particular;
 • Legea nr.182/ 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 16 din 09 martie 2005 şi Legea 268/2007;
 • G. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România ,modificată şi completată;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate , întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ,modificată şi completată prin Ordinanţa de urgenţă nr. 38/2009 ;
 • Legea 31/1990 privind societăţile comerciale ,republicată şi modificată ;
 • Legea 193/2000 privind clauzele abuzive încheiate între profesionişti şi consumatori
 • Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.

PROBE DE EXAMEN: 

– probă scrisă ( test grilă cuprinzând un număr de 18 întrebări )

– interviu ( pentru candidaţii declaraţi “admis” la proba scrisă) 

Dosarele se depun la Serviciul de Investigaţii Criminale în perioada 02.04-27.04.2018.

Examenul de atestare se va susţine la sediul I.P.J. Vaslui în ziua de 08.05.2018, ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul de Investigaţii Criminale telefon 0235/303.161.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.