Concurs de încadrare, din sursă externă, la Penitenciarul Vaslui

 În vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Penitenciarul Vaslui scoate la concurs, din sursă externă, 5 posturi de agent în cadrul sectorului economico-administrativ, astfel:

  • Agent contabil – 1 post – Centru de concurs – Penitenciarul Iași
  • Agent responsabil economic – 1 post – Centru de concurs – Penitenciarul Iași
  • Agent bucătar – 1 post  – Centru de concurs –  SNPAP Târgu Ocna
  • Agent conducător auto – 2 posturi – Centru de concurs –  Penitenciarul Aiud

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Detalii despre condiţiile generale și specifice, tematică, bibliografia, probele de concurs, centrele de concurs şi metodologiile probelor practice de verificare a aptitudinilor vor putea fi obținute  accesând  link-ul de pe site ul Penitenciarului Vaslui:

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-328-posturi-din-sectorul-economico-administrativ-din-unitatile-penitenciare-si-2-posturi-din-aparatul-propriu-al-a-n-p/

Etapă preliminară

  •  Testare psihologică pentru toți candidații;
  • -Fișa medicală (după obținerea avizului psihologic);

Probele de concurs sunt:

  1. a)Interviul – pentru toate posturile;
  2. b)proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului – pentru toate posturile;
  3. c)proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului, pentru posturile de agent responsabil economic și agent contabil;

http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anexa-nr.-2.pdf

http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anexa-nr.5.pdf

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidat complete, (cu excepția fișei medicale și a chitanței aferente taxei de concurs), la structura de Resurse umane din cadrul Penitenciarului Vaslui este 26 octombrie 2020.