Scumpirea energiei electrice poate afecta siguranţa alimentării cu apă 

Asociaţia Română a Apei (A.R.A.) este foarte îngrijorată și alarmată de creşterea continuă şi necontrolată a tarifelor la energia electrică aplicate de furnizori, înregistrându-se  şi majorări de 4 până la 5 ori ale acestora.

Această creştere are consecinţe imediate și grave asupra serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, astfel:

  • creşterea inevitabilă a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru recuperarea creşterii cheltuielilor înregistrate, cauzată direct de creşterea tarifelor la energia electrică aplicate de furnizori;
  • o parte dintre operatorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare va trebui să îşi ajusteze strategiile de tarifare aprobate pentru proiectele derulate prin programele cu finanţare europeană, pentru a asigura, în acelaşi timp, şi plata împrumuturilor presupuse de cofinanţarea acestor proiecte;
  • reducerea investiţiilor din surse proprii pentru a acoperi creşterea de costuri cu energia electrică, în loc să se ajusteze tarifele, aşa cum fusese prevăzut în strategiile de tarifare.

Membrii A.R.A., operatorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, chiar dacă au asigurat ori asigură şi plata împrumuturilor necesare cofinanţării proiectelor derulate anterior prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) şi aflate  în curs de derulare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), au menţinut tarifele serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în limitele aprobate.

Din cauza exploziei prețurilor la energia electrică din România, se estimează necesitatea majorării cumulate a tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi, respectiv, de colectare, transport şi epurare a apelor uzate.

Asociaţia Română a Apei face apel ferm la autorităţile competente cu atribuţii în domeniul reglementării tarifelor la energia electrica să ia măsuri imediate de stopare a creşterii tarifelor aplicate de furnizori.  În caz contrar, operatorii  de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare vor fi puşi în situaţia să restricţioneze sau să întrerupă furnizarea alimentării cu apă potabilă şi, respectiv, colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate în localităţile deservite, cu consecinţe incontrolabile asupra sănătăţii publice şi protecţiei mediului. E timpul să se intervină rapid pentru ca lucrurile să nu scape de sub control!

Dr. ing. Ilie VLAICU

Preşedintele Asociaţiei Române a Apei

Asociaţia Română a Apei (A.R.A.)  este o organizație profesională care reuneşte:

  • cei 43 operatori regionali de servicii de alimentare cu apă și de canalizare din România, cei 2 operatori municipali mari din Bucureşti şi Ploieşti  şi  trei operatori locali de dimensiune medie/mică, membrii săi având o cotă de peste 90% din piața serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din România;
  • peste 90 de persoane juridice, în principal producători şi importatori de materiale şi echipamente, şi, respectiv, constructori din sectorul apei;
  • peste 125 de persoane fizice, cu preocupări specifice sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare, dintre care peste 30 aparţin sau au legătură cu mediul universitar / academic / cercetare.

La nivel național, operatorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare asigurau, la sfârşitului anului 2020, servicii, astfel:

  • de alimentare cu apă potabilă pentru 13 936 918 de locuitori;
  • de colectare, transport şi epurare a apelor uzate pentru 10 794 270 de locuitori

şi operau sisteme de alimentare cu apă potabilă  şi, respectiv, de colectare, transport şi epurare a apelor uzate  în 1,299 de unităţi administrativ-teritoriale.

Operatorii Regionali – membri A.R.A.:

  • au derulat proiecte prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) în valoare de cca. 4,1 mld euro;
  • au în derulare proiecte prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) în valoare de peste 9,4 mld euro.