La Școala Gimnazială Constantin Motaș, se premiază excelența!

La fnalul acestui an școlar, 2021- 2022, Școala Gimnazială Constantin Motaș evidențiază și premiază elevii cu rezultate deosebite, atât în activitatea școlară, dar și în activitatea extrașcolară, prin participarea la concursuri și olimpiade la diverse discipline, mai ales la etapele județene sau naționale.

Școala se mândrește cu eleva de nota 10, Roman Roberta care a finalizat ciclul gimnazial cu succes, păstrând tradiția școlii și contribuind la renumele acesteia.

”Titulatura de Șefă de promoție este un privilegiu pentru mine, venind ca o recunoaștere a muncii depuse în toți acești 4 ani minunați. Nu am râvnit la excelență pentru perfecțiune, nici pentru renumele trecător, ci pentru a-mi demonstra că anii nu au trecut degeaba, rodul învățării find pe măsura efortului.” a menționat Roberta. 

Alți șase elevi de 10 din fiecare clasă de gimnaziu, îi calcă pe urme Robertei, demonstrând ambiție, perseverență, tenacitate și responsabilitate, constituind modele pentru colegii lor.Un număr mare de elevi de la gimnaziu și mai mulți de la ciclul primar, și-au primit de asemeni premiile de excelență, pentru participările la concursuri în afara școlii, cu rezultate meritorii, în aplauzele părinților, copiilor, profesorilor școlii. 

Să le urăm succes mai departe, să facă cinste școlii și să iubească cartea, pentru că ”Educația nu este pregatirea pentru viață, educația este viața insăși. (John Dewey)

Director, prof. Cotaie Viorica