Deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, reglementate prin legee

Deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale sunt reglementate de O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional și de Ordinul nr. 251/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Obţinerea autorizaţiei de deţinere de către persoanele fizice/juridice
Persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obţină în prealabil autorizaţia inspectoratului de politie al judeţului în a cărui rază teritoriala îşi au domiciliul sau, după caz, sediul, şi să se înregistreze la această autoritate. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 75.000 lei şi confiscarea detectoarelor.
În vederea obţinerii autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale, persoana fizică trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani şi să depună la unitatea de poliţie o cerere, copii după cartea de identitate si după actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale, chitanţa emisă de unităţile de trezorerie, prin care să facă dovada achitării taxei pentru autorizaţie – 10 lei şi certificat de cazier judiciar. În cazul persoanelor juridice, acestea trebuie să mai depună copii după documentele de identitate pentru reprezentantul legal al instituţiei şi pentru angajatii care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu, precum şi statutul societătii.

Nu se eliberează autorizaţia persoanei care este arestată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 sau care a suferit condamnări pentru asemenea infracţiuni.

Detectorul de metale va fi deţinut şi utilizat numai de titularul autorizaţiei.
Înstrăinarea detectorului de metale se va face numai după ce a fost radiat din evidenţele unităţii de poliţie.

Obţinerea autorizaţiei de comercializare a detectoarelor de metale

Agenţii economici care comercializează detectoare de metale trebuie să aibă prevedere în acest sens în obiectul de activitate al societăţii şi să fie autorizaţi conform legii.
În vederea obţinerii autorizaţiei pentru comercializarea detectoarelor de metale, agentul economic solicitant va depune la unitatea de poliţie următoarele documente:
• cerere-tip;
• actul de înregistrare a societăţii, împreună cu statutul, din care să rezulte că are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;
• actul de identitate al administratorului societăţii, precum şi ale tuturor persoanelor angajate ca vânzători de detectoare de metale;
• chitanţă din care să reiasă că a fost plătită la unităţile de trezorerie;
• suma de 30 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
• certificatele de cazier judiciar ale persoanelor menționate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.