30 de zile de activism împotriva violenței în familie

De la începutul anului și până în prezent, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Vaslui au fost găzduite, în centre specializate, un număr de 46 de femei victime ale fenomenului de violență intrafamilială, însoțite de  92 de copii. De asemenea, s-au acordat servicii de consiliere specializată la 20 persoane de sex feminin.Luna noiembrie a acestui an readuce în prim plan preocuparea constantă a actorilor publici locali, a organizațiilor neguvernamentale și a societății civile cu privire la promovarea non-violenței în familie, sens în care derulează acțiuni specifice la nivelul întreg județului Vaslui.

Astfel, sub egida Echipei Intersectoriale Locale Vaslui (echipă de specialiști constituită la nivel județean ce are rol în coordonarea activității de prevenire și combatere a violenței în familie) din care fac parte Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectoratul de Poliție a Județului, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Centrul pentru integrare socială și politici antidiscriminatorii, în colaborare cu Episcopia Hușilor, DGASPC Vaslui a inițiat campania intitulată „Neputincioși în tăcere”, constând în 30 de zile de activism împotriva violenței în familie. Aceasta înglobează 17 sesiuni de informare, conștientizare și diseminare realizate în 9 localități din județ și din afara acestuia, ce au avut ca grup țintă atât femei cât și bărbați, elevi de liceu și specialiști care instrumentează astfel de situații. De asemenea, cu sprijinul Episcopiei Hușilor, în zilele de 21 și 25 noiembrie, la finalul slujbelor religioase oficiate, toți preoții din județul Vaslui vor adresa credincioșilor mesajul Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcop al Hușilor, cu privire la efectele dramatice în structura familiei a fenomenului violenței intrafamiliale, în scop de conștientizare și toleranță zero față de agresiune, indiferent de forma în care se manifestă. La nivel intra-instituțional, cele două centre de urgenţă pentru victimele violenţei în familie, sunt organizate întâlniri tematice cu persoanele care beneficiază la acest moment de servicii şi suport de specialitate în cadrul DGASPC Vaslui, cu accent pe valorificarea resurselor interioare în depăşirea situaţiilor de criză şi identificarea unor alternative dezirabile.

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui lansează un apel la atitudine împotriva violenței de orice tip. Apreciem violența în familie drept o încălcare gravă a drepturilor omului și apreciem ca fiind  necesară informarea victimelor violenței în familie cu privire la drepturile consacrate prin lege și a modalităților de exercitare a acestora, astfel încât violența să nu mai fie percepută ca o situație „normală”.

Considerăm importantă depășirea barierelor sociale, scăderea gradului de toleranță și combaterea stereotipiilor și miturilor asupra fenomenului de violență în familie, care promovează ideea că acest gen de incidente trebuie să rămână secrete, ascunse, în vederea păstrării unei imagini pozitive a familiei. Mituri precum ”violența în relațiile de cuplu se întâmplă numai o singură dată”, ”violența emoțională este mai puțin gravă decât cea fizică”, ”nimeni nu mă poate ajuta sau salva” ori ”copilul trebuie să știe de frică”, trebuie dezmințite la nivel social printr-o argumentare clară și oferirea de alternative viabile. Victimele violenței în familie au tendința de a justifica comportamentul agresorului, dezvoltând la nivel psihic diverse mecanisme de apărare menite spre a face față realității. Este deseori prezentă autoculpabilizarea, majoritatea victimelor consumându-și energia în direcția ”împăcării”, ”neprovocării agresorului”.

În cadrul problematicii violenței în familie, subliniem consecințele negative ale acesteia asupra copiilor, fiind periclitată dezvoltarea și bunăstarea acestora. Modelele familiale disfuncționale determină interiorizarea unor norme morale și sociale viciate, iar pe termen lung produc consecințe negative în conturarea personalității, izolare afectivă și socială, dezvoltarea unor complexe de inferioritate și a unor atașamente nesigure și dezorganizate.

În vederea prevenirii și combaterii violenței în familie, ne propunem să promovăm implicarea socială, identificarea și mobilizarea resurselor individuale, cât și a celor comunitare în scopul stopării acestui fenomen. Acest lucru este realizabil printr-un efort comunitar în direcția schimbării mentalităților și a practicilor abuzive în cadrul familiei, susținerea atitudinilor de responsabilitate socială și înțelegerea reciprocă, încurajarea modelelor comportamentale pozitive și a modalităților eficiente de rezolvare a conflictelor. De asemenea, promovăm disciplinarea non-violentă a copiilor ce asigură premisele unei dezvoltări armonioase și pune bazele unei societăți sănătoase.

 

 

Informații statistice: