Rezultate la Titularizare: Și profesorii iau 2, nu-i așa?!

Este ziua rezultatelor pentru profesorii care au susţinut examenul pentru titularizare. La Vaslui, dintre cei 392 de candidați, au obținut note peste 7 un număr de 118 candidați, cecea ce înseamnă un procent de 40,41%. Note între 5 și 7 au obținut alți 108 candidați, care vor avea dreptul să ocupe o catedră, fără a mai susține un alt examen, ca suplinitori. 66 de candidați au obținut note sub 5.

Puține note peste 9, în schimb destul de multe sub nota 3, cea mai mici note, de 1,55 și de 1,65 fiind obținute de doi candidați care au susținut titularizarea pentru o catedră de Educație fizică și sport și, respectiv, pentru Chimie. Nu lipsesc notele mici, de 2, nici la alte discipline: Istorie, Psihopedagogie specială, Română, Engleză, Franceză, Arte vizuale, Învățământ primar sau Învățământ preșcolar. 

Profesorii care au participat la examenul de angajare într-o școală află notele de la titularizare la avizierele școlilor unde au susținut examenul, de la inspectoratele școlare și de pe site-ul dedicat, titularizare.edu.ro.

Programul de contestații la Titularizare vizează două zile în care profesorii pot depune cererile la inspectoratele școlare, respectiv în 23 și 24 iulie 2019. În data de 23 iulie, programul contestațiilor este până la ora 21:00, iar pe 24 iulie 2019, programul este până la ora 15:00.

Dacă nu reușesc să prindă un loc titularizabil, candidații pot candida pentru posturile de suplinitori, care sunt pe perioadă determinată. Pentru a deveni suplinitor candidatul trebuie să aibă minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la inspecția în profilul postului.