Respectarea normelor de securitate în muncă în instituţiile publice, în vizorul inspectorilor ITM

În ultimii ani în unităţile de administraţie publică, s-au produs 7 accidente de muncă din care 6 cu incapacitate temporară de muncă şi un accident mortal.  acestea au avut drept cauză nerespectarea măsurilor de securitate pentru lucru la înălţime, utilizarea unor echipamente de muncă necorespunzătoare;  căderea lucrătorilor prin alunecare de la acelaşi nivel, nerespectarea prevederilor legale privid circulaţia pe drumurile publice; precum şi neinstruirea lucrătorilor cu măsurile de securitate şi sănătate în muncă.

Inspecţiile derulate ulterior în instituţiile publice au scos la iveală şi alte nereguli. Unele de ordin organiyatoric, precum executarea de lucrări fără pregătirea şi instruirea corespunzătoare şi fără asigurarea supravegherii acestora de către persoane competente sau folosirea persoanelor la operaţii pentru care nu au avizul şi calificarile necesare(lucrări de electricitate, toaletare arbori, lucru la înălţime), altele de ordin tehnic: folosirea echipamentelor de muncă necorespunzătoare; lipsa amenajărilor şi dotărilor locului de muncă; neasigurarea măsurilor de protecţie a lucrătorilor.

“Ca urmare, în perioada 26 august-10 octombrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui a derulat o campanie de inspecţie şi conştientizare a riscurilor care derivă din nerespectarea măsurilor  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în instituţiile de administraţie publică. În judeţul Vaslui există  115 unităţi care fac obiectul acţiunii.

I.T.M. Vaslui a organizat  două şedinţe de conştientizare privind scopul desfăşurării acestei acţiunii,  la care au participat 19 unităţii şi au fost prezentate cerinţele de securitate care trebuiesc respectate în unităţile de administraţie publică, în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale”, a precizat Gheorghe Chirvase, inspectorul şef al ITM Vaslui.