Promovabilitate de 66,3% la examenul de Evaluare Națională

Astăzi, Ministerul Educației a centralizat rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în perioada 22 – 25 iunie 2021.
În județul Vaslui 66,3% dintre candidați au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar un candidat a încheiat examenul cu media generală 10 (zece).
La proba de Limba și literatura română, 78,79% dintre candidați au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 5 candidați au fost notați cu 10 (zece).

Cele cinci note de 10 (zece) sunt de la următoarele unități școlare: 1 la Școala Gimnazială ”Alexandra Nechita” Vaslui, 1 la Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Vaslui, 2 la Școala Gimnazială
”George Tutoveanu” Bârlad, 1 la Școala Gimnazială Nr. 1 Vutcani. La proba de Matematică, 54,34% dintre candidați au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 15 candidați au obținut nota 10 (zece). Cele 15 note de 10 (zece) sunt de la următoarele unități școlare: 3 de la Colegiul Național ”Gh. Roșca Codreanu” Bârlad, 3 de la Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui, 1 de la Școala
Gimnazială ”Constantin Parfene” Vaslui, 1 la Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Vaslui, 1 la Școala Gimnazială ”George Tutoveanu” Bârlad, 1 la Școala Gimnazială ”Iorgu Radu” Bârlad, 3
de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Vaslui”, 2 de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Laza.
Niciun elev nu a fost eliminat din cauza unor tentative de fraudă.

În acest context, precizăm că rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în
acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).
Contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și miercuri, 30 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice.
Candidații care depun/transmit contestațiile prin mijloace electronice și depun/transmit, tot prin mijloace electronice, și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 iulie.
Absolvenţii învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive
justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele de examen pot susţine aceste probe în etapa specială (5 – 12 iulie). Dacă aceștia au participat la una sau mai
multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, probele desfășurate în perioada 22 – 25 iunie 2021 le sunt recunoscute.