Peste 7.500 de cărţi de muncă zac, neridicate, în arhivele ITM Vaslui

Având în vedere numărul mare de carnete de muncă aflate în gestiunea Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui şi neridicate de foştii salariaţi ai agenţilor economici din judeţul Vaslui, roagă titularii sau, după caz, împuterniciţii acestora să se prezinte la sediul I.T.M. Vaslui şi la punctele de lucru ale inspectoratului din municipiile Bârlad şi Huşi, potrivit apartenenţei teritoriale, în vederea ridicării carnetelor de muncă.

În prezent, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui mai are în administrare un total de 7.509 cărţi de muncă, din care la Vaslui – 4015, la  Bârlad – 1978 şi la  Huşi – 1516.

Potrivit art. 279, alin. 1 din Codul Muncii, vechimea în muncă stabilită până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.

Conform prevederilor art. 281, alin. 3 din Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, la data de 01.01.2011, a fost abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, iar prin Ordinul nr. 1083/2011 a fost aprobată procedura de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariaţilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau şi completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă.