Locuri de muncă vacante în cadrul DGASPC Vaslui

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, organizează concurs de recrutare în data de  17 decembrie 2019 – proba scrisă, ora 10:00 și în data de 20 decembrie 2019 -interviul, ora 10:00, în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

Centre destinate îngrijirii copilului și familiei
Denumirea complexului Denumirea serviciului/compartimentului/centrului si numărul de posturi
Complexul de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui 1 post de psiholog practicant la Centrul Maternal
Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Dizabilități Bârlad 1 post de psiholog stagiar la Echipa Pluridisciplinară

 

Centre destinate persoanelor adulte
Denumirea complexului Denumirea serviciului/compartimentului/centrului și numărul de posturi
Serviciul de  Îngrijire la Domiciliu Vaslui 1  post de lucrător social
Centrul de Îngrijire și Asistență Bogești 1 post de infirmier/infirmieră
1 post de kinetoterapeut debutant
Centrul de Recuperare și Reabilitare Râșești 1 post de fiziokinetoterapeut debutant
Centrul de Îngrijire și Asistență Rânzești 1 post de asistent medical debutant
1 post de infirmier/infirmieră

 

 

Complexul de Servicii Comunitare Pentru Adulți Huși 1 post de asistent social debutant la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoana Adultă cu Dizabilități
1 post de instuctor ergoterapie la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoana Adultă cu Dizabilități
1 post de lucrător social la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoana Adultă cu Dizabilități
2 posturi de infirmier/infirmieră la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 09 decembrie 2019 inclusiv, la sediul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui-Compartiment Gestionare Resurse Umane.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G.R nr.286/2011, actualizată.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează pe site-ul și la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și la nr.de telefon: 0235/315138.