În atenția deținătorilor legali de arme și muniții

Având în vedere dispozițiile legale instituite de Legea 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor și H.G. 11/2018 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Legii/295/2004, precum și obligațiile care revin deținătorilor de arme, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, vă aduce la cunoștință următoarele prevederi legale: 

 Legea 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

Art. 22  

(1) Persoana care a procurat, în condițiile legii, arme letale are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data procurării, să se prezinte la organul de poliție care a eliberat autorizația de procurare, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deținătorul.

(2) În cazul în care arma a fost procurată din afara teritoriului României, termenul prevăzut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucrătoare de la data achiziției, dovedită prin actul de proveniență.

Art. 23

 • În funcție de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autoritățile competente pot acorda solicitantului dreptul de deținere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcând mențiune, în mod expres, despre aceasta în conținutul permisului de armă.

Art. 31  

(1) Titularul dreptului de a purta și folosi arme letale are obligația de a păstra arma și muniția înscrisă în permisul de armă în condiții de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.

2) Păstrarea armei și muniției prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reședința deținătorului se face în locuri special destinate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, exceptând armele de apărare și pază, care se pot regăsi asupra acestuia.

(3) Arma de apărare și pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. trebuie să fie asigurată și să nu fie armată;
 2. să nu prezinte defecțiuni, cu excepția situației în care este transportată la armurier;
 3. trebuie să stea în permanență introdusă în toc și ascunsă vederii, cu excepția situațiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;
 4. să se afle în permanență numai asupra sa și să nu fie înmânată, sub nicio formă, altor persoane, cu excepția armurierilor, intermediarilor, organelor de poliție competente, precum și personalului abilitat prin lege să păstreze și să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituțiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum și în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;
 5. deținătorul să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condițiile în care poartă arma asupra sa.

Art. 50

 • Furtul permiselor de armă se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliție care le-a eliberat.
 • Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

Art. 58  

(1) Dispozițiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile și obligațiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (1), art. 26, 31 și 50, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării.

HOTĂRÂRE nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

Condiţiile păstrării şi asigurării securităţii armelor letale şi a muniţiilor
Art. 15

(1) Titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, este obligat să păstreze armele letale şi muniţiile acestora la domiciliul sau la reşedinţa menţionată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate şi asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.
(2) Dulapurile sau, după caz, casetele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniţiei separat de arme. Armele letale, cu excepţia celor cu destinaţia apărare şi pază, se păstrează neîncărcate cu muniţie.
(3) În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deţinătorul are obligaţia de a asigura la adresa prevăzută în permisul de armă, un spaţiu special amenajat pentru depozitare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dotat cu sisteme electronice de alarmare, avizate de către organul de poliţie competent şi conectate la un dispecerat de alarmare şi intervenţie specializat.

Totodată, este necesară o reevaluare a condițiilor de asigurare a securității armelor și munițiilor, precum și a sistemelor de închidere. Astfel, armele vor fi asigurate la domiciliul deținătorului în fișete metalice special amenajate, cu sisteme de închidere  sigure, bine fixate în podea sau perete.

De asemenea, se vor avea în vedere următoarele :

 • uzul de armă nu poate fi efectuat decât în scopul pentru care s-a emis autorizația;
 • este interzisă folosirea armei în cazul agresiunilor verbale, conflictelor ori pentru intimidare sau amenințare;
 • pierderea sau furtul armelor din motive imputabile deținătorului atrage măsura sancționării contravenționale cu amendă de la 5001 la 10000 lei, precum și măsura administrativă de anulare a dreptului de port și folosire a armelor;
 • este interzisă păstrarea amelor și munițiilor la locul de muncă, garaje, gospodării, anexe, ateliere, cabane de odihnă, autoturisme, la prieteni, părinți sau cunoștințe;
 • obligația de a anunța în termen de 24 ore furtul sau pierderea armelor și munițiilor la cel mai apropiat organ de poliție sau prin SNUAU 112;

 Este interzis portul armelor destinate autoapărării în următoarele situații:

 – în locuri aglomerate, săli de spectacole, stadioane sau în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

– dacă deținătorul se află sub influența băuturilor, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora.                                                 

In perioada următoare, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui vor efectua verificări și controale cu privire la respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și  al munițiilor, precum și a Hotărârii nr. 11/17.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.