AQUAVAS SA – Anunț public

Operatorul regional AQUAVAS S.A. anunță intenția de modificare a tarifelor practicate pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare-epurare începând cu data de 01.08.2021, prin ajustarea acestora cu rata inflației, conform avizului ANRSC nr. 910579/13.07.2021