27 de agricultori vasluieni vor primi fonduri pentru producția de usturoi

Până la data de 15 mai, inclusiv, termenul limită de înscriere în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Vaslui a primit şi înregistrat un număr total de 27 de cereri a producătorilor agricoli locali, din care 17 persoane fizice cu atestat de producător, emis în baza Legii nr. 145/2014 valabil în anul 2021, 2 persoane fizice autorizate,  3 întreprinderi individuale, constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 și 5 persoane juridice (societăţi comerciale cu răspundere limitată), cu o suprafaţă totală de 303.600 mp.

Ȋn vederea obţinerii acestui ajutor de minimis în valoare de maximum 3.000 euro/ha, producătorii agricoli vor avea obligaţia de a obţine o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe o suprafață cultivată cu usturoi, de minimum 3.000 mp.

”Comparativ cu anul trecut, precizăm că numărul producătorilor agricoli înscriși în acest program a crescut cu 10, respectiv cu un procent de 63%, ceea ce indică faptul că există potenţial atât pentru accesarea fondurilor disponibile în acest sector cât și pentru îmbunătățirea nivelului de performanță al producției de usturoi românesc.

Potenţialii beneficiari înscriși pot deveni eligibili, în acordarea acestui tip de ajutor financiar, numai dacă îndeplinesc cumulativ o serie de condiții, precum să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp – marcată la loc vizibil cu o placă – indicator, să obțină o producție de minim 3 kg usturoi /10 mp, să fie înregistrat în evidențele Registrului agricol – deschis la primăriile în a căror rază administrativ – teritorială unde se află suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii, să facă dovada producției realizate prin documente justificative  și să aibă Registrul de evidenţă al tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi cu tratamentele aplicate culturii de usturoi”, a precizat Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui