Un elev a fost eliminat chiar de la prima probă a Bacalaureatului, pentru tentativă de fraudă

Astăzi,  la prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021, la Limba și literatura română, în cele 16 centre de examen organizat s-au prezentat 2.568 de candidați din totalul de 2.665 de candidați înscriși. Un număr de 97 de candidați au ales să nu se prezinte la examen, iar un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Acesta nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:

  • · marți, 29 iunie – proba obligatorie a profilului
  • · miercuri, 30 iunie – proba la alegere a profilului și a specializării
  • · joi, 1 iulie – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 5 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația- tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: · recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; · susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; · obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise