Program de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii

Conform prevederilor din Hotărârea nr. 57 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului României nr. 500 / 2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, perioada de înscriere a crescătorilor de animale în Registrul unic pentru accesarea programului pentru anul 2019 s-a încheiat în data de 28 martie 2019.

Astfel, până la această dată, la Direcţia pentru Agriculturǎ Judeţeanǎ Vaslui au fost primite şi înregistrate un număr total de 125 cereri a crescătorilor de ovine locali respectiv   110 persoane fizice care deţin atestat de producător, o persoana fizică autorizată, 13 întreprinderi individuale  şi o statiune de cercetare.

Avându-se în vedere datele înscrise de potenţialii beneficiari ai acestui ajutor de minimis, cantitatea totală de lână pentru comercializare în anul 2019 a fost estimată la 175.956 kg din care: 23.828 kg lână rasa Ţurcană, 6.609 kg lână rasa Ţigaie, 71.547 kg lână rasa Merinos şi 73.972 kg alte rase de lână.

Ȋn anul 2017, Direcţia pentru Agriculturǎ Judeţeanǎ Vaslui a primit şi înregistrat în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii un număr total de 345 cereri, din care numai un număr de 74 au depus documente justificative de valorificare a lânii către un centru de colectare sau un intermediar agreat – în baza unui contract comercial însumând astfel o cantitate totală de 161.921 kg lână din care 9.351 kg lână din rasa Ţurcană, 1.810 kg din rasa Ţigaie, 107.051 kg din rasa Merinos şi 43.709 kg lână din alte rase.

Subliniem faptul că, în vederea obţinerii ajutorului de minimis în valoare de 1 leu/kg lână valorificată, reprezentanţii Direcţiei pentru Agriculturǎ Judeţeanǎ Vaslui desfǎşoară o serie de acţiuni de informare referitoare la obligaţia depunerii documentelor justificative, respectiv factura fiscală, fila sau filele din carnetul de comercializare, începând din data de     29 martie 2019 și până la 30 septembrie 2019.