Produsele vegetale din județ nu conțin pesticide

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară asigură implementarea Planului Naţional de Monitorizare a reziduurilor de pesticide din legume, fructe și cereale din producţia autohtonă, prin Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale, din cadrul Laboratorului Central Fitosanitar Bucureşti (pentru 28 judeţe şi mun. Bucureşti) şi Laboratorul Zonal pentru Determinarea Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale, din cadrul Unităţii Fitosanitare Mureş (pentru 14 judeţe).

Termenul de ,,pesticide” este folosit ca sinonim cu produsele pentru protecţia plantelor. Acestea sunt utilizate în agricultură pentru a preveni şi a combate îmbolnăvirea şi infestarea culturilor determinând astfel apariţia lor ca și reziduuri în produsele finale vegetale.

Datorită faptului că reziduurile de pesticide reprezintă orice amestec de substanţe existent în hrana pentru oameni sau animale și pot constitui un real risc de îmbolnăvire, este necesar ca acestea să nu fie regăsite, peste limitele admise, în nici un produs de origine vegetală, în alimente sau furaje.

Ȋn acest context, în data de 04.06.2019, inspectorii fitosanitari din cadrul Oficiului Fitosanitar Vaslui au prelevat o serie de probe din produsele agricole autohtone, respectiv roșii, ardei și dovlecei, de la o serie de producători agricoli înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate 2019, din comunele Stănilești, Pădureni, Duda – Epureni și Arsura, în vederea determinării prin analize de laborator a conţinutului în reziduuri de pesticide al produselor alimentare de origine vegetală din producţia autohtonă.

Ȋn urma verificărilor efectuate în perioada 05 – 21.06.2019 și în baza Buletinului de analiză, înregistrat cu nr. 256 / 21.06.2019, emis de către Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare (A.N.F), probele la produsele agricole prelevate din solariile producătorilor vasluieni nu conţin reziduuri de pesticide și sunt în deplină concordanţă cu prevederile Regulamentului (CE) 396/2005.

”Menţionăm faptul că lipsa pesticidelor din legume şi fructe indică respectarea tuturor aspectelor legate de timpul de pauză sau doza de aplicare recomandată pentru cultura respectivă.

Ȋn ceea ce privește Programul de sprijin ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2019, amintim faptul că în Ședința de Guvern din 14 mai 2019 a fost aprobată prelungirea perioadei de valorificare a tomatelor cultivate în spații protejate până la data de 15 iunie 2019 datorită fenomenelor meteorologice nefavorabile ce s-au manifestat în primăvara acestui an.

Până la data de 27.06.2019, un număr de 61 de producători agricoli înscrişi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate 2019, respectiv 45 persoane fizice cu atestat de producător, 10 întreprinderi individuale, 2 întreprinderi familiale, 2 persoane fizice autorizate și 2 societăţi comerciale, au depus la D.A.J Vaslui documente justificative privind comercializarea tomatelor obţinute în spaţiile protejate de pe raza judeţului Vaslui.

Ȋn acest sens, în data de 19 iunie 2019, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui a efectuat decontarea sumelor către un număr de 3 producători agricoli vasluieni, aceștia reprezentând legumicultori cu documente justificative ce atestă valorificarea cantităţii minime de tomate în luna mai 2019.

Pentru diferenţa de 58 de producători agricoli eligibili, înregistraţi cu documente de valorificare efectuate în luna iunie 2019, reprezentanţii instituţiei au solicitat către M.A.D.R sumele necesare în vederea efectuării plăţilor (13.991,4 lei / beneficiar / an) privind ajutorul de minimis către beneficiari.

Astfel, producătorii de tomate au comercializat în pieţele vasluiene şi în cele limitrofe o cantitate totală 217.000 kg de tomate, de pe o suprafaţă 75.303 mp2 de cultură tomate în solarii.

De asemenea, facem precizarea că toţi legumicultorii înscriși în program și care valorifică în prezent tomatele în spaţiile de vânzare din pieţele agroalimentare, târgurile şi pieţele ambulante din judeţul Vaslui, deţin elemente de identificare cu inscripţii autorizate respectiv elemente de identificare confecţionate din hârtie A4 – plastifiate transparent – şi şorturi de promovare / prezentare inscripţionate ,, PROGRAM TOMATE ROMÂNEŞTI”.

Programul guvernamental de sprijin pentru tomate cultivate în spații protejate se află în al treilea an de implementare și are scopul de a asigura necesarul de consum intern de tomate din producția autohtonă începând cu luna mai și până în decembrie.” a declarat Gigel Crudu, directorul executiv al  DAJ Vaslui