Locuri de muncă vacante la DGASPC Vaslui

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui cu sediul în Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui – Iaşi nr. 1, organizează concurs de recrutare în data de 18.02.2019 – proba scrisă pentru ocuparea a 12 funcții publice de execuție vacante după cum urmează:

 •  Un post de consilier, clasa I, gradul superior, la Compartimentul de Gestionare a Resurselor Umane;, cu următoarele condiții specifice:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: științe juridice.
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani.
 • Patru posturi de consilier, clasa I, gradul superior, la Serviciul de Monitorizare și Management de Caz pentru Copii în Asistență Maternală și Asistenți Maternali Profesioniști, cu următoarele condiții specifice:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: asistență socială, psihologie, științe ale educației, sociologie.
 • Vechime în specialitatea: minim 7 ani;
 • Un post de consilier, clasa I, gradul asistent, la Serviciul de Monitorizare și Management de Caz pentru Copii în Asistență Maternală și Asistenți Maternali Profesioniști, cu următoarele condiții specifice:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: asistență socială, psihologie, științe ale educației, sociologie.
 • Vechime în specialitatea: minim 1 an;
 • Un post de consilier, clasa I, gradul superior, la Serviciul de Monitorizare și Management de Caz pentru Copii în Asistență Maternală și Asistenți Maternali Profesioniști – Biroul Zonal Bârlad, cu următoarele condiții specifice:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: asistență socială, psihologie, științe ale educației, sociologie.
 • Vechime în specialitatea studiilor pentru funcția publică de consilier superior: minim 7 ani;
 • Un post de consilier, clasa I, gradul principal, la Serviciul de Monitorizare și Management de Caz pentru Copii în Asistență Maternală și Asistenți Maternali Profesioniști – Biroul Zonal Bârlad, cu următoarele condiții specifice:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: asistență socială, psihologie, științe ale educației, sociologie.
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
 • Două posturi de consilier, clasa I, gradul superior, la Serviciul de Monitorizare și Management de Caz pentru Copii în Asistență Maternală și Asistenți Maternali Profesioniști – Biroul Zonal Huși, cu următoarele condiții specifice:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: asistență socială, psihologie, științe ale educației, sociologie, științe economice.
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • Un post de de consilier, clasa I, gradul principal, la Compartimentul de Intervenție în Situație de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrațiune și Repatrieri, cu următoarele condiții specifice:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: asistență socială, psihologie, științe ale educației, sociologie.
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
 • Un post de consilier, clasa I, gradul asistent, la Serviciul Financiar Contabilitate, cu următoarele condiții specifice:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: științe economice.
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 06.02.2019 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.

Bibliografia stabilită pentru concurs se găsește pe site-ul www.dgaspc-vs.ro și la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.

Relații suplimentare se  pot obţine de la Direcţia de resurse umane – salarizare, juridic –  contencios, control şi comunicare, sănătate şi securitate în muncă, apărare civilă şi P.S.I. – Compartimentul de gestionare a resurselor umane între orele 800-1630 de luni până joi și vineri între orele 800-1400 sau la telefon 0235/315138, interior 1111.