ANUNȚ IMPORTANT – ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează persoanele încadrate în grad de handicap din județul Vaslui cu privire la faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2019, plata prestațiilor sociale (indemnizație persoane cu dizabilități și buget complementar) se va realiza de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui și NU de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, conform Hotărârii  Guvernului nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, a Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum și pentru modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012.

Așadar, începând cu data prezentă, informațiile referitoare la prestațiile sociale pentru persoanele cu dizabilități pot fi obținute în continuare atât de Direcția Generală de Asistență  Socială și Protecția Copilului Vaslui cât și de la  Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui.

De asemenea, conform noilor prevederi legale (Hotărârea de Guvern nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap), eliberarea biletelor de călătorie gratuită se va realiza de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului NUMAI ÎN BAZA PREZENTĂRII ACTULUI DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL A TITULARULUI PRESTAȚIILOR SOCIALE ȘI A CERERII PERSOANEI CU HANDICAP, REPREZENTANTULUI LEGAL SAU ALTEI PERSOANE CU ÎMPUTERNICIRE NOTARIALĂ în acest sens dată de către persoana cu handicap/reprezentantul legal, după caz, pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 1 lit. a), b), c), e) și f) sau în baza cererii asistentului personal prevăzut la art. 1 lit. d) și g), din normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1017/2018.

ART. 1 din normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) – (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 448/2006, beneficiază de gratuitatea transportului interurban, în România, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, următoarele categorii de persoane:

 a) persoanele cu handicap grav;

 b) persoanele cu handicap accentuat;

 c) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;

 d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

 e) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora;

 f) persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă;

g) asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

 

În sensul aplicării noilor prevederi legale, biletele gratuite de transport interurban pentru persoanele cu handicap se vor elibera, cel mai probabil, începând cu luna MARTIE 2019. 

Datele de contact ale celor două instituții menționate anterior sunt următoarele:

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI

Adresă: Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr.1, cod poștal 730003, mun. Vaslui, jud. Vaslui

Tel.: 0235-315138

Fax: 0235-315346

E-mail: office@dgaspc-vs.ro

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ VASLUI

Adresă: Str. M. Kogălniceanu nr. 24, cod poștal 730120, mun. Vaslui, jud. Vaslui
Tel: 0235-311.563
Fax: 0235-311.563; 0235-314.338
E-mailajpis.vaslui@mmanpis.ro