ISU Vaslui a început înscrierile pentru şcolile de ofiţeri

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului   Vaslui urmează să selecţioneze candidaţi pentru următoarele instituţii de învăţământ militare:  Facultatea de Pompieri  din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti ( durată 4 ani)- 50 de locuri  şi  Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”  Boldeşti, judeţul Prahova ( 2 ani) – 225 de locuri.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic ( aptitudinea / inaptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi o evaluare psihologică,  potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre  situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).

e) să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi sau să îi împlinească  în anul participării la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau

cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru

săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul  individual de muncă pentru  motive disciplinare,  în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) să aibă vârsta de până la 27 ani, împliniţi în anul participării la concurs;

l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

m) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

n) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

o) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

p) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învătământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/ calificativ purtarea elevului.

În vederea înscrierii, candidaţii se vor adresa Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al judeţului Vaslui,  situat în Palatul Prefecturii din municipiul  Vaslui str. Ştefan cel Mare,  nr. 79, etajul III, de luni până joi între orele 09.00-16.00 şi vineri, între orele 09.00-12.30.   Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul unităţii www.isuvaslui.ro şi la numărul de telefon 0235.311.212, interior 29.071 şi 29.075.

                                                                              

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.