De astăzi, certificatul de cazier judiciar se obține mai simplu

Începând cu data de 11 iulie, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei. Acesta se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Astfel, pentru a se obține un certificat de cazier judiciar în România, persoana fizică se poate adresa la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, cu următoarele documente:

  • cerere tip completată cu litere majuscule
  • actul de identitate valabil: buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie și certificat de înregistrare a cetățenilor U.E., carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă ;
  • dovada în original a achitării taxei de prestare a serviciului în cuantum de 10 lei (chitanță, virament bancar, mandat poștal, plata on-line, virament bancar, etc).
  • procura autentificata de un notar public al cărui conţinut trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului, în cazul în care se solicita eliberarea certificatului printr-o terță persoană în ţară.
  • procura autentificată prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, în străinătate.

De asemenea, pentru a obține un certificat de cazier judiciar în România, în cazul persoanelor juridice este nevoie de următoarele documente:

  • cerere tip completată cu litere majuscule;
  • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (anexa 38 din hg 345/2010- împuternicire emisă de persoana juridică pentru delegarea unei persoane fizice, în vederea depunerii cererii şi ridicării certificatului de cazier judiciar privind persoana juridică); 
  • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
  • dovada în original a achitării taxei de prestare a serviciului în cuantum de 10 lei (chitanță, virament bancar, mandat poștal, plata on-line, etc).

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Astfel, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor în bazele de date, adeverințe în care se consemnează rezultatele verificărilor.

Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor, în termen de 10 zile de la data solicitării. Documentele sunt valabile 6 luni de la data primirii și numai în scopul pentru care au fost eliberate.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.