Pentru a obţine ajutorul de minimis, apicultorii trebuie să depună documentele până la sfârşitul lunii octombrie

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 705 din 17 septembrie 2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol”, până la data de 03.10.2019 inclusiv, la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui au fost primite şi înregistrate un număr total de 144 cereri de înscriere în Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, reprezentând persoane fizice care deţin atestat de producător, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale, pentru un număr total de 15.547 familii de albine înregistrate pe raza judeţului Vaslui.

“Pentru obţinerea sprijinului, solicitanţii au obligaţia să depună la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui documente însoţitoare până la data de 31 octombrie 2019. Valoarea sprijinului financiar acordat este de 20 lei / familia de albine.

Reamintim faptul că, pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenţia Naţională pentru Zootehnie ,, Prof. Dr. G.K. Constantinescu” – Oficiul judeţean de zootehnie Vaslui și să deţină familii de albine înregistrate/autorizate la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui.”, a precizat Gigel Crudu, directorul executiv al DAJ Vaslui.

Ȋn momentul depunerii cererii de înscriere la D.A.J Vaslui de către solicitant,  aceasta trebuie să fie însoţită de următoarele documente: copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică (sau, după caz, împuternicire / procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal), copie a atestatului de producător (dacă este cazul), copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului / Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, dovadă cont activ bancă / trezorerie precum și copia documentului de înregistrare / autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui.

 

 

Cu stimă,

                                     

 

         

Director Executiv

Gigel CRUDU