Cursuri europene de formare pentru o educție prietenoasă cu mediul, pentru șase cadre didactice ale Școlii ” Vasile Alecsandri” Vaslui.

În perioada 28 octombrie – 03 noiembrie 2023, au avut loc 6 mobilități din cadrul Proiectului ERASMUS+ al Școlii Gimnaziale ” Vasile Alecsandri” Vaslui. Astfel, 6 cadre didactice (nivel preșcolar, nivel primar, nivel gimnazial) au participat la un curs de formare ,,Educate- Reduce Climate Change Impact and Save the Environment’’, Split, Croația, având ca obiective:

  • Îmbunătățirea,  cunoșțintelor și competențelor pentru formarea de comportamente pozitive ale preșcolarilor/elevilor.
  • Adaptarea  demersurilor didactice  la particularitățile copiilor pentru schimbarea stilului de viață și atitudinii față de mediu .
  • Consolidarea culturii institutionale  prin dezvoltarea unor rețele (la nivel local /județean/național/internațional) și practici utile în promovarea unui mediu sustenabil.

Experiența dobândită de cele 6 cadre didactice va fi valorificată în cadrul activităților ce vor fi organizate în perioada următoare, activități la care întreaga comunitate este invitată să participe.