Consiliului Județean Vaslui împarte 18.35 milioane lei către primăriile cu datorii și către cele cu proiecte în derulare

33 de primării din județ vor beneficia de bani suplimentari de la Consiliul Județean Vaslui, care propune spre votul consilierilor repartizarea sumei de de 21,73 milioane lei  din fondul aflat la dispoziţia Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit pentru anul 2021. 

Proiectul de hotărâre are la bază adresele unităților adminsitrativ-teritoriale prin care solicită consiliului județean fonduri în vederea asigurării cheltuielilor de funcționare până la finele exercițiului bugetar, finalizării obiectivelor de investiții, dar și pentru cofinanțarea proiectelor de investiții pe care le au în derulare în comunitățile lor sau care au fost finalizate și trebuie recepționate pentru a nu fi în situația de a returna fondurile atrase din diverse surse de finanțare (PNDL, POR, POIM).

Unele unități administrativ-teritoriale se află în situația neplăcută de a fi executate silit pentru lucrări care le-au fost prestate și pe care nu le-au plătit, deoarece sumele alocate anul acesta prin legea bugetului de stat au fost insuficiente, chiar și pentru achitarea salariilor și a cheltuielilor minime de funcționare. Pe lista unităților administrative care vor primi fonduri suplimentare se află și orașele Huși, Negrești și Murgeni.

Repartizarea fondului aflat la dispozitia Consiliului Judetean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2021

UM = mii lei