Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, inaugurat la Bârlad

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui a inaugurat un nou serviciu social în municipiul Bârlad. Este vorba de un  Centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare « Neculai Roșca Codreanu » Bârlad, care are ca scop prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, formarea, menţinerea, întărirea legăturilor familiale şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale, prevenirea separării copilului de familia sa prin acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor şi potenţialilor părinţi pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale şi prin acordarea de sprijin copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, îngrijire, educație, socializare, recreere pe timpul zilei, consiliere psihologică.


Prin complexul de servicii sociale furnizate, centrul se adresează următoarelor categorii de beneficiari:
• părinţii/ familiile extinse/ familiile substitutive care necesită deprinderi de îngrijire a copiilor, adaptate noilor principii psihopedagogice în domeniu; trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire şi creştere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicţie cu modelele general acceptate în comunitate; constată existenţa/apariţia unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/ armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, şcolară, profesională;
• viitori părinţi care doresc să își consolideze un model pozitiv de creștere și educare a copilului;
• copiii care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi de integrare în familie, şcoală sau în colectivitatea în care trăiesc.
În ceea ce privește condițiile de admitere, viitorii beneficiari se pot adresa direct centrului, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, sau pot fi orientați spre accesarea acestor servicii de către alte instituţii/servicii/specialişti din comunitate.