Anunț important pentru persoanele cu dizabilități din județul Vaslui

Anunț important cu privire la eliberarea biletelor de călătorie, a rovignetelor, a cardurilor europene pentru dizabilitate și a legitimațiilor de transport urban acordate gratuit pentru persoanele cu dizabilități din județul Vaslui

 

În contextul măsurilor aplicate pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui anunță persoanele cu dizabilități că, începând cu data de 16 martie 2020, biletele de călătorie, rovignetele, cardurile europene pentru dizabilitate și legitimațiile de transport urban NU SE VOR MAI RIDICA PERSONAL  de la sediul instituției noastre,  ci vor fi transmise prin Poșta Română, la solicitare, conform următoarei proceduri temporare:

 

  • Solicitantul- persoana adulta cu dizabilități gradul grav și accentuat, reprezentantul legal al adultului sau copilului cu dizabilități, asistentul personal al persoanei cu dizabilități sau altă persoană cu împuternicire notarială în acest sens, dată de către persoana cu dizabilități /reprezentant legal va putea solicita printr-o cerere netipizată eliberarea biletelor de călătorie gratuite, a cardurilor europene pentru dizabilitate, a rovinietelor și a legitimațiilor de transport urban;
  • Cererea solicitantului trebuie să cuprindă: nume, prenume, numărul și seria actului de identitate, codul numeric personal, adresa de domiciliu completă, numărul și data certificatului de încadrare în grad de handicap, calitatea în care solicită eliberarea facilităților menționate mai sus, datele personale de contact (telefon, fax, poșta electronică-mail);
  • Cererea va putea fi trimisă către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui prin poștă, curier rapid, fax 0235/315346 sau mail (office@dgaspc-vs.ro; sec_adulti_vs@dgaspc-vs.ro),  de către solicitant sau asistentul social de la primaria de domiciliu a persoanei cu dizabilități;
  • Biletele de călătorie gratuită, cardurile europene de dizabilitate, rovinietele și legitimitațiile de transport urban vor fi trimise către solicitant prin Poșta Română, în plic, la care se atașează formularul de confirmare poștală de  primire a documentului.

 

DIRECTOR GENERAL,

IOAN BURUIANĂ