Absolvenţii de liceu pot beneficia de indemnizaţie de şomaj, numai dacă respectă termenul de înregistrare la AJOFM

Absolvenţii de liceu, promoţia 2016, se pot prezenta pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă, ca etapă prealabilă şi obligatorie pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj, în intervalul 1 iulie-29 august 2016. După această dată, nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Potrivit prevederilor legii nr. 76/2002 absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în raza cărora îşi au domiciliul, în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 1 iulie, având în vedere Ordinul nr. 4496/2015 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind structura anului şcolar 2015-2016 conform căruia “Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016”.

În cazul persoanelor care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile (corigente ) acestea se vor prezenta tot în termen de 60 de zile, de la data de 01 a lunii următoare promovării examenului de corigenţă. În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă.

În situaţia în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta) acesta are dreptul să se prezinte la agenţia de ocupare cea mai apropriată în intervalul 1 iulie -29 august 2016.

Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se înregistrează în intervalul de 60 de zile de la absolvire, ei au dreptul să se prezinte pentru înregistrare ca persoane în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.
În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte actul de identitate (fotocopie şi original, certificatul de naştere fotocopie şi original, actul de studii (fotocopie şi original) şi adeverinţă eliberată de medicul de familie, din care să rezulte dacă este ”apt de muncă” sau „ clinic sănătos”.
Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi este, potrivit Legii nr. 76/2002, o sumă fixă lunară, acordată pe o perioada de 6 luni, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă (ISR). Având în vedere că, în 2016, ISR-ul este tot 500 de lei (valoare stabilită încă din 2008), indemnizaţia este de 250 de lei. Absolvenţii pot beneficia de acest drept o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.