Școli în siguranță, la început de an

Ca la fiecare început de an şcolar, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al judeţului Vaslui atenţionează conducerile instituţiilor de învăţământ cu privire la respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Astfel, premergător desfăşurării oricăror evenimente (serbări, decernări de premii, festivaluri, spectacole, banchete, etc.) se va executa controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care unităţile de învăţământ sunt echipate şi dotate, prin personal anume desemnat şi instruit în acest scop. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari funcţionării acestora în condiţii de eficienţă este strict interzisă.

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se vor întreţine în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare. Exploatarea sistemelor, instalaţiilor şi aparatelor de orice categorie cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisă.

Se interzic folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate şi aprinderea focului prin utilizarea unor lichide inflamabile.

Conform Legii nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, fumatul este interzis în toate spațiile publice închise.

În cadrul şcolilor, activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu. Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare în caz de incendiu se păstrează căile de evacuare libere, iar funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de-a doua surse de energie electrică se vor asigura conform reglementărilor tehnice în vigoare. Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială. Totodată, funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor  se va asigura la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate. Intrările în incintele unităţilor şcolare prin care se asigură accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă, cum sunt reţele, bazine şi altele asemenea, se menţin practicabile, curate şi libere de orice obstacole. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigură şi se marchează căi de acces şi circulaţie ocolitoare. Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu este obligatorie amplasarea unor stingătoare în cadrul instituţiilor de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare, precum şi instruirea personalului asupra modului de utilizare a acestora.

În vederea formării unui comportament adecvat, atât al elevilor, cât şi al personalului instituţiilor de învăţământ, periodic se vor executa exerciţii de alarmare-evacuare. În şcolile pentru copii cu afecţiuni speciale se recomandă organizarea exerciţiilor de alarmare-evacuare în prezenţa unui pompier profesionist care va avea asupra lui echipamentul complet de intervenţie. Pe lângă executarea exerciţiilor de alarmare în baza planului de alarmare şi evacuare, educaţia elevilor trebuie să cuprindă şi pregătirea preventivă în domeniul apărării împotriva incendiilor care se face organizat în şcoli.

Din totalul celor 790 de clădiri de învăţământ, un număr de 278 fac obiectul avizării/autorizării. Concret, 52 deţin autorizaţie de securitate la incendiu, 226 au început lucrări de modernizare, iar 512 nu fac obiectul avizării autorizării.

Din cele 226 de construcţii neautorizate din punct de vedere al securităţii la incendiu, pentru un număr de 93 de construcții a fost obţinut avizul de securitate la incendiu, soluţiile adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare a construcţiilor de învăţământ fiind conforme cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare privind securitatea la incendiu.

Documentaţiile pentru celelalte 133 construcţii neautorizate, din punct de vedere al securităţii la incendiu, sunt în diferite stadii de elaborare, unitatea noastră exprimându-şi disponibilitatea acordării asistenţei tehnice de specialitate.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.