Reprezentanții Direcției de Agricultură intenționează profesionalizarea elevilor de la liceele agricole

Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județene Vaslui au efectuat în data de 24.07.2019 o vizită de lucru cu caracter informativ la sediul instituției de învățământ. La întâlnire au participat din partea Direcției pentru Agricultură Județene Vaslui directorul executiv, domnul Crudu Gigel,  directorul executiv adjunct, domnul Ghineț Aurel, precum și alți reprezentanți, desemnați membri în cadrul Consiliului de Administrație al instituției de învățământ, care vor avea o implicare permanentă în identificarea agenților economici din agricultură și domeniile conexe pentru efectuarea stagiilor de practică a elevilor, în funcție de specializările liceului.

Scopul acestei vizite a fost constatarea realității efective din teren, identificarea, împreună cu conducerea unității de învățământ a problemelor cu care se confruntă aceasta și, în același timp, a soluțiilor specifice în vederea eficientizării învățământului liceal agricol.

Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își propune crearea condițiilor necesare pentru pregătirea elevilor în domeniul agriculturii, în concordanță cu noile tehnologii practicate la nivel de fermă, precum și promovarea învățământului profesional agricol, măsuri care vor conduce la reîntinerirea și profesionalizarea forței de muncă din agricultură

În acest sens a fost creat un nou cadru legislativ, prin apariția  Legii nr. 57/2019 din 1 aprilie 2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține, pentru liceele tehnologice cu profil preponderant agricol, finanțarea de investiții specifice în agricultură, cheltuieli materiale necesare funcționării acestora, cheltuieli aferente înființării de noi specializări/calificări profesionale în domeniul agriculturii, a unor programe de perfecționare a cadrelor didactice de specialitate, implicarea vizând și alte aspecte menite să conducă la perfecționarea și eficientizarea bazei materiale și didactice a acestora. De asemenea, practica de specialitate a liceelor tehnologice cu profil preponderant agricol se asigură cu sprijinul unităților subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu inspectoratele școlare județene.

La nivel național există un număr de 58 unități de învățământ, incluse în categoria liceelor tehnologice cu profil preponderant agricol, printre care se numără și Colegiul Agricol ,,Dimitrie Cantemir” Huși din județul Vaslui.