Protest: De astăzi, medicii veterinari își suspendă activitățile contractate cu statul

Un număr de aproximativ 70 de medici veterinari de liberă practică din județul Vaslui, care au contracte de concesiune, au suspendat, de luni, activitățile contractate cu statul, cum ar fi identificările de animale, certificările sanitar-veterinare, vaccinările animalelor, precum și  inspecțiile în exploații.

În semn de protest, o delegație a medicilor veterinari din tot județul au pichetat  astăzi sediul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Astfel de proteste au avut loc la nivelul întregii țări.

Medicii veterinari au decis să demareze acțiunile de protest ca urmare a faptului că așteaptă din luna ianuarie a.c. de aplicarea Legii 236 – care trebuia să aducă medicilor veterinari anumite sume de bani care să le permită să meargă mai departe cu activitățile veterinare. În luna iulie a intrat în vigoare OUG 117 care, de asemenea, ar fi trebuit să emită efecte, iar medicii veterinari să primească aceste sume de bani. Medicii veterinari au prestat toate activitățile prevăzute în Legea 236, au emis facturi și deconturi, iar aceste facturi nu au fost onorate, în schimb medicii au plătit chiar și impoziotele cuvenite.

O altă problemă invocată de medici este aceea că tarifele cu care medicii lucrează în cadrul contractelor cu statul român nu au mai fost actualizate din 2013: ”Dat fiind faptul că toate cheltuielile pe care medicii veterinari de liberă practică le au au crescut enorm, pentru întreținerea cabinetului și plata personalului, medicii veterinari au ajuns în situația în care din punct de vedere economic nu reușesc să treacă decât cu mare greutate de la o lună la alta. Sunt și colegi care, pentru a putea respecta cerințele Legii 236, și-au angajat personal și se găsesc în dificultate economică majoră”, a afirmat un medic veterinari.

Medicii veterinari mai sunt nemulțumiți că, deși e pandemie și statul a sprijinit diverși liber profesioniști, nu a fost și cazul lor: ”Medicii veterinari au primit sarcini în plus fără ca să se aducă niciun fel de ajustări tarifare sau să fie plătiți pentru aceste acțiuni. Mă refer mai ales la faptul că, în cadrul inspecțiilor în exploatații pe care noi trebuie să le desfășurăm în această perioadă, s-au adus sarcini în plus care exced legii și obligă medicii veterinari să ajungă în exploatațiile cu animale să aibă contact cu proprietarii de mai multe ori decât ar fi normal adică trebuie să se ducă, să viziteze gospodăriile, să ia niște măsuri după care să revină după două săptămâni, ceea ce e nepotrivit în condițiile actuale”, ne-a spus același medic

În plus, în contractele de presări servicii pe care medicii le au cu DSVSA este specificat că, în cazul în care există boli majore, cum e pandemia sau pesta porcină africană, statul le asigură echipamente de protecție, dar acestea  nu le-au fost furnizate.

”A existat astăzi o pichetare  a DSVSA Vaslui, ne-a fost înaintată și o listă semnată de toți medicii concesionari, dar  ciuda problemelor financiare, medicii veterinari ne-au asigurat că nu vor întrerupe total activitatea, ci vor răspunde solicitărilor proprietarilor în ce privește urgențele. Deci activitatea din teritoriu nu este paralizată! Acolo unde o vom putea acoperi legal, activitățile vor fi asigurate de medicii noștri, din cadrul DSVSA, în rest, urgențele vor fi asigurate de colegii concesionari. Nu  știm cât va dura această situație, dar relația noastră, a DSVSA, cu medicii din teritoriu este bună. Nu depinde de noi rezolvarea problemelor pe care le au, nemulțumirile lor nu vizează direct instituția noastră, astfel încât am găsit înțelegerea necesară ca urgențele să fie rezolvate”, ne-a precizat dr. Nelu Munteanu, director executiv adjunct al DSVSA Vaslui.

Decizia medicilor veterinari este una la nivel național, fiecare filială județeană urmând să picheteze zilnic cu 5-6 medici veterinari sediile DSVSA din țară, între orele 10.00-13.00, până la soluționarea mai multor revendicări.

Lista de revendicări a medicilor veterinari cuprinde șase puncte:

1. Neaplicarea Legii 236/11.12.2019 și a OUG 117/22.07.2020 de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), iar medicii veterinari așteaptă de zece luni să li se acorde prevederile din Legea 236 conform contractelor aflate în derulare. Prevederile Legii 236 prin care se acordă o sumă lunară brută de 10,000 lei pentru fiecare contract aflat în derulare, au venit într-un moment greu pentru cabinetele veteriare din mediul rural, datorită faptului că tarifele pentru acțiunile veterinare cuprinse în Programul Strategic Național nu au mai fost actualizate din anul 2013, coroborat cu creșterea cheltuielilor la cabinetele veterinare – în special cele salariale, care s-au triplat, dar și cu scăderea efectivelor de la an la an. Astfel s-a ajuns ca medicii veterinari din mediul rural să nu mai aibă din ce își plăti tehnicienii veterinari angajați, iar veniturile unora să ajungă sub nivelul venitului garantat de salariul minim
pe economie.

2. Încălcarea contractelor de concesiune/prestări servicii încheiate cu DSVSA prin care sunt introduse în procedura de Inspecții în exploatațiile nonprofesionale elemente noi care exced clauzelor contractuale și care obligă medicii vetrinari împuterniciți să culeagă coordonate GIS ale acestor exploatații, activitate pentru care medicii veterinari nu sunt specializați și acreditați.

3. Demararea tardivă a Procedurii de Inspecții în exploatațiile non-profesionale cu șase săptămâni face ca termenul de finalizare al actiunii de 15 decembrie 2020 să fie astfel imposibil de realizat în contextul actual al pandemiei SARS-CoV-2 și a Pestei Porcine Africane (PPA).

4. Supravegherea PPA în timpul inspecției în exploatații îngreunează efectuarea acțiunii de Inspecție și inventariere a efectivelor de animale deoarece Procedura ANSVSA prevede ca fiecare exploatație unde se găsesc animale necrotaliate, noi introduse în gospodării, să li se emită Dispoziții de punere sub supraveghere pentru o perioadă de 15 zile la suine și 7 zile pentru bovine, ovine si caprine de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți (mvlpî), iar la finalizarea acestor perioade să revină în gospodării și să examineze aceste animale și să emită Dispoziții de ridicare a acestor măsuri și abia atunci să le introducă în Baza Națională de Date, dacă proprietarul prezintă documente sanitare veterinare. Aceste lucruri sunt practic imposibile datorită faptului că medicii veterinari de liberă practică nu au calitatea de medici veterinari oficiali, deci nu pot emite dispoziții nici de punere sub supraveghere și nici de ridicare a restricțiilor, apoi animalele neidentificate care nu corespund cu BND dar achiziționate din alte zone nu se pot identifica decât în exploatația unde au fost găsite și nu în exploatația de origine (de unde au plecat), mai mult aceste etape de ridicare a restricțiilor pe specii și de identificare la doar 2 saptamâni presupune vizite multiple în gospodării și riscuri suplimentare de îmbolnăvire atât pentru
personalul sanitar veterinar cât și pentru proprietarii de animale. La toate acestea se mai adaugă și faptul că aceste măsuri prevăzute de noua procedură de Inspecții nu sunt prevăzute în contractele noastre și nici nu sunt retribuite conform legislației sanitare veterinare.

5. Lipsa echipamentului de protecție atât pentru protejarea față de SARS-CoV-2, cât și pentru împiedicarea diseminării virusului pestei porcine africane. Actuala campanie de Inspecții 2020 vine pe un fond pandemic deosebit în ceea ce privește sănătatea publică, lucru care face mult mai greu de desfașurat o astfel de acțiune acum, dat fiind faptul că trebuie vizitate toate gospodăriile cu animale, iar situația epidemiologică din județul Caraș-Severin este una cu evoluție majoră în această perioadă, cu localități cu Cod roșu din punct de vedere al evoluției SARS-CoV-2, iar prezența colegilor noștri în masă în toate gospodăriile unde pot fi persoane pozitive sau doar suspecte poate avea un rol important în diseminarea acestei boli. Tot la fel de importantă este și evoluția Pestei porcine africane care a ajuns și în județul nostru și considerăm că presiunea difuzării ei este un aspect foarte important de luat în seamă, iar lipsa echipamentelor de protecție (combinezoane, măști, viziere, botoși), pentru medicii veterinari, poate duce la răspândirea virusului și înmulțirea focarelor în zonele noastre de activitate. La acestea se mai adaugă și măsurile suplimentare de biosecuritate la suine situație în care dacă nu avem echipamente de protecție nu putem să vizităm mai mult de o exploatație cu suine pe zi. Actuala campanie de Inspecții 2020 vine pe un fond pandemic deosebit în ceea ce privește sănătatea publică, lucru care face mult mai greu de desfașurat o astfel de acțiune acum, dat fiind faptul că trebuie vizitate toate gospodăriile cu animale, iar situația epidemiologică din județul Caraș-Severin este una cu evoluție majoră în această perioadă, cu localități cu Cod roșu din punct de vedere al evoluției SARS-CoV-2, iar prezența colegilor noștri în masă în toate gospodăriile unde pot fi persoane pozitive sau doar suspecte poate avea un rol important în diseminarea acestei boli.

6. Lipsa de implicare a autoritații la nivel central și a instituțiilor subordonate, pentru ca interesele profesionale ale medicior veterinari de libera practică împuterniciți, care efectuează acțiunile de interes public național să fie promovate și respectate, atâta timp cât se tergiversează și nu se trimite în plenul Camerei Deputaților pentru votul final legea de aprobare a O.U.G. 117/2020, cu toate că sunt îndeplinite toate condițitiile procesului legislativ.