Primăria Comunei Gârceni: concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de execuție de referent IA

Primăria Comunei Gârceni , județul Vaslui,organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de execuție de referent IA din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gârceni , județul Vaslui.
Condiţii de participare:
a) Condiții generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul – cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale;
-studii: medii
-vechime:-minim 5 ani în domeniul contabilitate
-cunoștiințe și abilități de operare pe calculator
Data, ora și locul desfășurării concursului :

  • 11.03.2022 ,ora 10,00 – proba scrisă la sediul Primăriei Gârceni,
  • 14.03.2022, ora 12,00 – interviul la sediul Primăriei Gârceni .
    Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv până la data de 02.03.2022,orele 16.00,la sediul Primăriei Comunei Gârceni din localitatea Gârceni,comuna Gârceni,județul Vaslui,cod postal -737260.
    Bibliografia și tematica sunt afișate la sediul Primăriei comunei Gârceni .
    Relaţii suplimentare la telefon : 0235/347273 sau la sediul Primăriei comunei Gârceni , judeţul Vaslui.

PRIMAR,
Scutelnicu Sorin-Gheorghe-Gabriel