Poliţiştii şi militarii pot folosi banii de chirie pentru plata ratei la casă

Rolul personalului care activează în domeniul siguranței publice și securității naționale este unul de importanță incontestabilă pentru menținerea ordinii și respectarea drepturilor și libertăților civile, iar instituțiile statului cu rol legislativ au obligația să găsească echilibrul corect în ceea ce privește responsabilitățile și beneficiile acestor angajați.

Salut decizia de a acorda polițiștilor și cadrelor militare dreptul de a folosi compensaţia lunară oferită acum pentru chirie și la plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului contractat pentru locuință.

Măsura, intrată în vigoare odată cu promulgarea legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind statutul Poliţistului și statutul cadrelor militare, reprezintă o modalitate de recompensare a eforturilor pe care le fac cei aflați în permanență în slujba statului și a cetățenilor.

Astfel, polițiștii și cadrele militare care îndeplinesc condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi care contractează un credit imobiliar sau ipotecar destinat achiziționării unei locuinţe vor beneficia de o compensaţie lunară pentru chirie ori pentru plata ratei la imobil, pe o perioadă ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului respectiv.

Compensația este calculată în raport cu salariul de bază corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept sau în raport cu solda lunară brută, și nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul imobiliar contractat.

Consider că astfel de măsuri sunt binevenite, cu atât mai mult cu cât bugetul de stat nu este afectat în niciun fel, în condițiile în care oricum erau alocate fonduri destinate acoperirii cheltuielilor cu chiria în cazul polițiștilor și cadrelor militare.