Oraşul Făget şi satele aparţinătoare Bichigi, Temereşti şi Colonia Mică din judeţul Timiş intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, începând de duminică de la ora 19. Măsura a fost aprobată de DSU.

Decizia, după ce au fost testate pozitiv cu coronavirus 47 de persoane.

”Având în vedere situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2, existentă la nivelul orașului Făget și a satelor aparținătoare unde au fost identificate un număr de 47 persoane testate pozitive și un număr mare de persoane care au intrat în contact direct cu persoane testate pozitiv și ținând cont de propunerea Direcției de Sănătate Publică Timiș și de avizul Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Combatere al Bolilor, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, condus de prefectul Liliana Oneț, a hotărât, în această dimineață, prin vot, instituirea carantinei zonale în orașul Făget și satele aparținătoare Bichigi, Temerești și Colonia Mică din județul Timiș. Carantina se va institui pentru o perioadă de 14 zile.

Hotărârea a fost transmisă către Comitetul Național pentru Situații de Urgență și, tot astăzi, a fost emis Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență Nr. 4659206/ 26.07.2020 care a decis instituirea carantinării zonale pentru orașul Făget și a satelor aparținătoare Bichigi, Temerești și Colonia Mică, începând de astăzi, 26 iulie, ora 19.”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Timiș

Conform prevederilor legale în vigoare, în localitatea carantinată sunt permise intrarea, respectiv ieșirea pentru:

  1. a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;
  2. b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor; persoanele care susțin examene de admitere la facultate
  3. c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverințe de la angajator, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
  4. d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  5. e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
  6. f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  7. g) urgențe medicale.

Totodată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș a decis că se împuternicește primarul și Consiliul Local al orașului Făget să ia măsuri pentru a asigura funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială, funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Conform Hotărârii CJSU se interzice iintrarea/ieșirea în/din orașul Făget și satele aparținătoare Bichigi, Temerești și Colonia Mică, județ Timiș prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.