Moş Crăciun, partener de proiect la Şcoala “Alexandru Ioan Cuza” Vaslui

Chiar dacă  luna decembrie este abia la început, Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui a reuşit să îl convingă pe Moş Crăciun să vină mai devreme la cei aproape 600 de şcolari de la Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” și de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 9 din Vaslui. Au fost întâmpinaţi cu bucurie de conducerea şcolii, de cadrele didactice, de părinţi şi, mai ales de copii. Aceştia le-au oferit oaspeţilor un program artistic, din care nu au lipsit colindele, primind în schimb darurile Moşului: pachete cu îmbrăcăminte şi încălţăminte. Activitatea a făcut parte din cadrul acţiunilor derulate în cadrul „ADMISI – Abandon Diminuat Prin Măsuri Integrate Sustenabile în Învățământ”, implementat de şcoala gazdă, în parteneriat cu Grădiniţa cu PP nr. 9  Vaslui. Proiectul, în valoare de 5, 69 milioane lei este finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, cu o cofinanţare de 113.963,94 lei asigurată de  Primăria Municipiului Vaslui.

 

”Pachetul de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii va fi acordat o dată pe an, în scopul descurajării abandonului școlar timpuriu și eliminării disparităților de ordin material existente între elevi.  În cadrul proiectului am derulat până acum mai multe activităţi, printre care  un program de consiliere educaţională pentru elevi şi  şi educaţie parentală, în vederea reducerii riscului de abandon şcolar, un program de tip „Şcoală după şcoală”, pentru 60 de elevi din ciclul primar şi 60 de elevi din ciclul gimnazial, activităţi extracurriculare, în cadrul cărora au fost înfiinţate patru cercuri tematice de dans, desen, sport şi muzică, o tabără de vară în zona Bran-Moeciu, patru excursii la Iaşi, opt workshop+uri de educaţie antrepenorială şi antreprenoriat. Tot în carul proiectului, am derulat un program de educaţie pentru sănătate, igienă şi nutriţie, pentru preşcolari, elevi şi părinţi, un alt program de formare a cadrelor didactice, am derulat o campanie de distribuire de rechizite şcolare, de care au beneficiat toţi copiii, dar am achiziţionat şi materiale didactice pentru dotarea bibliotecii, urmând ca 30 de săli de clasă să fie dotate cu laptop şi videoproiector”, a declarat prof. Mariana Sandu, directorul Școlii ”Alexandru Ioan Cuza” Vaslui.

„Proiectul care se derulează la această şcoală este unul dintre cele mai mari, mai ample proiecte de prevenire a abandonului şcolar. sunt convins că se vor vedea şi rezultatele, dat fiind că aceşti copii vor primi o educaţie corespunzătoare, iar roadele le vom culege mai târziu. Nicio investiţie nu este prea mare atunci când este vorba de generaţia pe care noi o creştem. Avem această responsabilitate: de a le oferi copiilor toate condiţiile necesare pentru o educaţie corespunzătoare, de calitate. M-am alăturat acestui proiect cu toată responsabilitatea şi, ce mi se pare important, este numărul mare al grupului ţintă, pentru că nu vorbim de o clasă sau două, ci de aproape 600 de copii, părinţi, peste 60 de cadre didactice implicate şi o echipă de proiect care face eforturi în realizarea indicatorilor” a spus primarul Vasile Pavăl, asigurându-i pe cei prezenţi de sprijinul administraţiei locale şi în perioada următoare.

Despre amploarea proiectului şi impactul scontat au vorbit şi Anca Pătruca şi Alexandru Paru, membri în echipa de implementare a proiectului.