Mesajul primarului Vasile Pavăl cu ocazia zilei de 8 martie

În roua acestei noi primăveri, gândul meu se îndreaptă spre cele ce ne sunt veșnică uimire terestră, lumină peste vremi și vreme, spre cele ce uită de mai mereu de sine, pentru a ne fi nouă mai frumos în suflet. 
Cuvintele recunoștinței mele sunt greu de găsit. Iată de ce, vă rog, cu sfială și reverență, să primiți din partea mea un cald, sincer și doldora de sens curat… „Mulțumesc!”

La mulți ani!

Cu aleasă prețuire,

Al dumneavoastră Primar,

Ing. Vasile Pavăl