Mesajul primarului municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, cu ocazia Zilei Imnului Național

De-a lungul timpului, țara noastră a avut mai multe imnuri, în funcție de forma de organizare statală și de guvernământ din anumite momente istorice.

Murmurat, mai întâi, apoi cântat din toată inima de revoluționarii din Decembrie 1989, Deșteaptă-te, române! a devenit imn național. Versurile lui Andrei Mureșan transpuse pe muzica lui Anton Pann animaseră spiritul românesc și la Revoluția de la 1848, Războiul de Independență, în luptele din Primul și Al Doilea Război Mondial la care au participat românii, astfel încât acceptarea lor ca imn al țării a venit firesc.

Acum și-ntotdeauna se cuvine să ne reamintim simbolurile care întăresc inima oricărui român: drapelul și imnul național, expresii ale tenacității luptei pentru independență a acestui popor, ale credinței de neclintit în unitatea și indivizibilitatea statului român, pentru care sacrificiile nu au fost niciodată prea multe.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că aceste simboluri vor dăinui în inima românilor de pretutindeni și că istoria scrisă în ele nu va fi uitată de generațiile prezente și viitoare!

Cu adâncă recunoștință,

PRIMAR,

Ing. Vasile PAVĂL