ITM Vaslui: Concurs naţional „Stiu şi aplic – securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe băncile şcolii”

troducerea disciplinei “Securitate şI sănătate în muncă” în învăţământul  preuniversitar constituie o componentă cheie în dezvoltarea culturii  de prevenire a riscurilor , prin învăţarea de către tineri a modului  de a lucra în condiţii de securitate şi sănătate.

În acest context, Concursul naţional „Stiu şi aplic – securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe băncile şcolii” este parte integrantă din Planul cadru de acţiuni pe anul 2022 al Inspecţiei Muncii și respectiv al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui, pentru prevenirea accidentelor de muncă în rândul tinerilor lucrători (elevi şi studenţi) şi are ca scop principal conştientizarea necesităţii educării tinerilor în domeniul legislaţiei muncii, coordonată importantă în vederea stimulării şi consolidării competitivităţii şi productivităţii, încă de pe băncile şcolii.

Obiectivul principal al concursului privește încurajarea şi atragerea elevilor în activităţi de studiere a disciplinei  numită “Securitate şi sănătate în muncă”, de promovare a securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru formarea unei culturi de  prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale.

Pînă la această dată, între Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui și  Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui s-a încheiat un protocol de colaborare, în urma căruia proiectul a fost făcut cunoscut în unitățile de învățămînt de profil. La concurs s-au înscris 16 echipe, formate din câte doi elevi și un profesor coordonator, de la șase unități de învățămînt din judeţ.

Desfăşurarea concursului ”Ştiu şi aplic!” la nivelul judeţului Vaslui a fost stabilită pentru data de 09 aprilie, iar unitatea de învățământ organizatoare este Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui.