FOTO Școala Gimnazială ”Constantin Motaș”: pregătiţi pentru a fi câștigători!

Școala Gimnazială ”Constantin Motaș” propune un pachet de resurse şi servicii pe care le pune la dispoziția beneficiarilor educaţiei (elevi, părinţi, membrii ai comunităţii) în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse, materializate în săli curate, luminoase, echipate cu mobilier ergonomic și dotate cu tehnologie, atât de necesare procesului educativ. 

Ceea ce aduce în plus această școală, cu multă determinare, multe eforturi și deosebită satisfacție este continuarea tradiției claselor de step by step, dar și after school, care vin în întâmpinarea nevoilor societății în general și a părinților în special. 

Școala Gimnazială își propune pentru anul școlar 2023/2024:

– să facă cunoscută viziunea şi misiunea şcolii tuturor factorilor interesaţi de la nivelul şcolii şi comunităţii;

– să stabilească împreună cu personalul şcolii obiective măsurabile, articlulate cu claritate, responsabilitate, convingere;

– să aducă un plus de experiențe prin ofertele curriculare şi extracurriculare de la nivelul fiecărei clase;

– să încurajeze munca în echipă la toate nivelurile unităţii şcolare;

– să promoveze perfecţionarea continuă a personalului didactic;

– să promoveze un climat educaţional bazat pe respect, încredere şi înţelegere, cu accent pe  incluziunea şcolară, diversitatea culturală şi învăţarea continuă;

– să motiveze personalul şi să cultive sistematic forme de recunoaştere şi de celebrare a succesului;

– să cultive participarea părinţilor şi comunităţii la viaţa şcolii, dar şi deschiderea serviciilor şcolii către comunitate;

– să promoveze utilizarea eficientă a resurselor şcolii.

Școala dispune de personal didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic care dezvoltă sentimente de apartenenţă faţă de unitate şcolară; manifestă respect faţă de beneficiarii educaţiei şi faţă de resursele şcolii; cooperează cu toţi factorii interesaţi de la nivelul şcolii şi comunităţii;

Școala Gimnazială ”Constantin Motaș” cultivă un mediu fizic şi psihosocial caracterizat prin:  accesibilitatea tuturor spaţiilor educaţionale şi resurselor şcolii pentru toţi elevii şi profesorii (bibliotecă, laboratoare, cabinete etc.);  asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe reguli clare, negociate, înţelese şi acceptate de către elevi şi profesori; percepţia pozitivă a profesorilor şi elevilor asupra unui mediu şcolar cu un climat armonios, care duce inevitabil la o comunitate școlară în plină dezvoltare.

Școala Gimnazială ”Constantin Motaș” oferă egalitate de şanse elevilor,  satisfăcând dorinţa fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia. În şcoala noastră, elevii învaţă să utilizeze calculatorul, să comunice în limbile română, engleză şi franceză, devenind capabili să facă faţă procesului de globalizare.

Trăind într-o comunitate multietnică, elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile unanim acceptate dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut. Dascălii noştri îi educă astfel încăt să poată lua decizii  în privinţa propriului destin.

Deviza școlii  noastre, precizează doamna director Viorica Cotaie, este aceea de a fi pregătiţi pentru a fi câștigători, Dummnezeu dă harul, dar responsabilitatea şi sacrificiile pe care le implică slujirea omului ţi le asumi singur’’

One thought on “FOTO Școala Gimnazială ”Constantin Motaș”: pregătiţi pentru a fi câștigători!

Comentariile sunt închise.