Dumitru Buzatu: „Este cea mai neagră situaţie cu care s-au confruntat unităţile administrativ-teritoriale în ultimii opt ani”

Marţi, 21 ianuarie, consilierii judeţeni s-au întâlnit în prima şedinţă din acest an, o şedinţă convocată „de îndată”, cu un singur punct pe ordinea de zi, vizând repartizarea către primării a unor sume defalcate din bugetul de stat pe anul 2020. Altfel spus, o şedinţă în care fiecărei primării i-au fost alocaţi căte 30.000 lei pentru drumuri, iar 20 de primării au primit sumele necesare pentru plata datoriilor existente.  Consilierii liberali au protestat şi de această dată,  nemulţumiţi de rapiditatea cu care a fost organizată ședința și cerând sume mai mari pentru drumuri. Explicaţiile au venit prompt din partea conducerii Consiliului Judeţean, Dumitru Buzatu afirmând că  şedinţa a fost organizată în termeni legali, urgenţa fiind dată de tocmai pentru a da timpul necesar primăriilor să  îşi întocmească bugetele iniţiale, urmând ca, pe parcurs, acolo unde este nevoie, să se intervină cu suplimentarea sumelor necesare, prin rectificări bugetare. În ceea ce priveşte banii pentru drumuri, vicepreşedintele Ciprian Trifan a explicat că marile lucrări cuprind mai multe localităţi, din comune diferite, astfel încât se vor aloca pe parcurs fondurile disponibile, în funcţie de evoluţia lucrărilor.  Cert este că în acest an bugetul este mult mai mic ca în anii precedenţi, preşedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, afirmând că „necesarul este de 40 milioane lei, noi avem 27. Este cea mai neagră situaţie cu care s-au confruntat unităţile administrativ-teritoriale în ultimii opt ani”

Potrivit Proiectului de Hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei de marţi, consilierii judeţeni au votat repartizarea către primării a fondului aflat la dispoziția CJ Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2020, repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 – 2023. Totodată, s-a votat  estimarea pe unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri) a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ce urmează a fi repartizate pentru anii 2021 – 2023.

Şedinţa a fost deschisă de Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, care a ţinut să precizeze că  fondurile considerate necesare de primarii din judeţ se ridică  la 919.138 mii lei, suma pe care a repartizat-o CJ Vaslui a fost de numai 27 316 mii lei, ceea ce înseamnă asigurarea necesarului în procent de 3 %.

„Vă aduc la cunoștință faptul că în conformitate cu prevederile art. 6 alin (6) din Legea nr. 5/2020 a bugetul de stat pe anul 2020, consiliul județean are la dispoziție, din impozitul pe venit, suma de 27 316 mii lei care se repartizează integral, în anul 2020, comunelor, orașelor și municipiilor.
În vederea repartizării fondului de 6 % din impozitul pe venit, am procedat la consultarea în scris a primarilor, care au comunicat necesarul de fonduri pentru susținerea  programelor de dezvoltare locală, susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și cheltuieli de funcționare pe care UAT-urile nu le pot finanța din venituri proprii și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.
O primă concluzie ce se poate formula este că necesarul de fonduri solicitat este în sumă de 919.138 mii lei, iar suma pe care trebuie să o repartizeze Consiliul Județean Vaslui este de 27 316 mii lei, ceea ce înseamnă asigurarea necesarului în procent de 3 %.
Având în vedere că necesarul solicitat este mult peste posibilitățile Consiliului Județean, am considerat oportun să efectuăm și o analiză riguroasă asupra veniturilor și nevoilor fiecărei unitățile administrativ-teritoriale în parte. Astfel, a fost întocmită o situație în care am comparat, pe de o parte, veniturile pe care UAT-urile le au la dispoziție în acest moment (venituri proprii din impozite și taxe
locale, 63% din impozitul pe venit distribuit de către ANAF și sumele repartizate pentru echilibrare din impozitul pe venit si TVA) și, pe de altă parte, cheltuielile de personal și cele cu asistența socială (în cuantum de 50%).
În urma acestei comparații au rezultat un număr de 20 unități administrativ+teritoriale care sunt în imposibilitatea de a funcționa, deoarece ori nu au asigurate cheltuielile mai sus amintite, ori, după asigurarea acestora, mai au la dispoziție sume foarte mici.
Având în vedere faptul că legislația în vigoare prevede că autoritățile administrației publice locale asigură, cu prioritate, plata cheltuielilor salariale, de funcționare și cele cu finanțarea drepturilor asistenților personali ale persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, vă propun repartizarea sumei de 8 675 mii lei către comunele menționate, urmând ca pe parcursul anului, în funcție de nevoile reale de la nivelul fiecărei comunități, să fie distribuită către unitățile administrativ-teritoriale din județul Vaslui și diferența de 18 641 mii lei.
Pentru anul 2020, taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, propun a se repartiza în mod egal tuturor unităților administrativ teritoriale, și anume câte 30 mii lei, cu excepția UAT Județul Vaslui cărei, având  în vedere cei peste 900 km de drumuri județene care trebuie întreținuți, reparați și deszăpeziți, i se va repartiza suma de 13.452 mii lei „, a explicat Dumitru Buzatu, motivând astfel modul în care au fost împărţite sumele disponibile.

Consilierii liberali, au avut, şi de această dată, câte ceva de spus. Simona Polak a cerut suplimentarea sumei acordate comunei Griviţa.  Liviu Iacob, susţinut de colegul său Gheorghe Viziteu, a afirmat că este necesar ca şedinţele să fie organizate astfel încât să li se acorde consilierilor minim trei zile pentru a analiza proiectele de hotărâre, cerinţă imperios necesară mai ales atunci când pe ordinea de zi există şi alocări bugetare.  „Haideţi să nu o luăm razna de la începutul anului!  Dacă sunt comune, precum Banca, care 2,7 milioane în plus, normal că pot aştepta şi nu sunt presaţi cum sunt cei care care nu au cu ce plăti apa sau curentul, comune ca Al. Vlahuţă, care mai are nevoie de 72o.000 ca să poată închide bugetul. Sunt nişte termene, care trebuie respectate. Noi  putem să nu ne grăbim, dar nu ştiu ce ar spune aceste comune în situaţia asta”, a replicat Dumitru Buzatu.

Cu două amendamente propuse de liberali, respinse la vot, Proiectul de Hotărâre al CJ a fost adoptat în forma iniţială. Mai jos, prezentăm şi noi lista cu primăriile cărora le+au fost alocate fondurile necesare pentru plata datoriilor:

Repartizarea fondului aflat la dispozitia Consiliului Judetean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2020
Nr. Unitatea Administrativ Teritoriala Suma
1 AL. VLAHUTA 700.000 lei
2 ARSURA 350.000 lei
3 BACANI 100.000 lei
4 BALTENI 450.000 lei
5 BOGDANITA 270.000 lei
6 CIOCANI 850.000 lei
7 COROIESTI 625.000 lei
8 COZMESTI 180.000 lei
9 DANESTI 130.000 lei
10 DELESTI 100.000 lei
11 DODESTI 900.000 lei
12 GAGESTI 750.000 lei
13 IANA 325.000 lei
14 IBANESTI 900.000 lei
15 LUNCA BANULUI 100.000 lei
16 POGONESTI 340.000 lei
17 POIENESTI 680.000 lei
18 PUNGESTI 175.000 lei
19 TANACU 250.000 lei
20 VULTURESTI 500.000 lei
TOTAL 8.675.000 lei