Consilierea antidrog și prevenirea șomajului, subiectele de discuție la ședința Colegiului Prefectural

Subprefectul Judeţului Vaslui, Mircea GOLOGAN, a condus joi, 27 iunie 2019, ședinţa ordinară a Colegiului Prefectural, care s-a desfășurat ȋn Sala Mare a Consiliului Județean.

În prima parte a ședinţei, Valerica Cobzaru, coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Vaslui, a prezentat standardele sistemului de asistență medical, psihologică și social a consumatorilor de droguri și care sunt serviciile existente și necesare la nivel de județ.

”Ca o concluzie cu privire la raport, cel mai bine dezvoltat sistem de asistenţă pentru consumatori este în Bucureşti. De asemenea, instituţii specializate în asistenţa minorilor consumatori există doar în Bucureşti şi Cluj. Dezvoltarea serviciilor medicale disponibile persoanelor persoanelor dezavantajate socio-economic, care nu au acte de identitate – în momentul de fata aceste servicii sunt foarte reduse (doar în București). Lipsesc din sistemul de asistenţă locală servicile tip comunitate terapeutică şi centre de zi”, a declarant Valerica Cobzaru.

În a doua parte a Colegiului Prefectural, Aurora Cornelia Tiribeja, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, a prezentat facilităţile acodate angajatorilor şi şomerilor de către instituțe.

”În scopul prevenirii șomajului și consolidării locurilor de muncă prin creșterea și diversificarea competențelor profesionale ale persoanelor încadrate în muncă, angajatorilor care organizează, în baza planului anual de formare profesională, programe de formare profesională pentru proprii angajați, derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizați în condițiile legii, se acordă, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat. Angajatorii pot beneficia de suma prevăzută o singură dată în cursul unui an calendaristic”, a declarat Aurora Corneliu Tiribeja.