Concurs de încadrare din sursă externă  în sistemul penitenciar

În vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Penitenciarul Vaslui scoate la concurs, din sursă externă, 11 posturi de agent în cadrul sectorului operativ (bărbați).

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Detalii despre condiţiile generale și specifice, tematică, bibliografia, probele de concurs, centrele de concurs şi metodologiile probelor practice de verificare a aptitudinilor vor putea fi obținute  accesând  link-ul de pe site ul Penitenciarului Vaslui:

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-570-posturi-de-agent-operativ-din-unitatile-penitenciare/ 

Etapă preliminară

– Testare psihologică pentru toți candidații;

– Fișa medicală (după obținerea avizului psihologic);

Probele de concurs sunt:

  1. proba sportivă, pentru evaluarea performanței fizice – traseu aplicativ conceput din 12 elemente /obstacole;
  2. proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
  3. interviul;
  4. proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specific postului

Detalii prntru fiecare probă de concurs obțineți accesând următoarele link-uri:

http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anexa-nr.-4-de-completat-cu-proba-sportiva.pdf

http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/anexa-nr.-4-partea-II.pdf

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidat complete, (cu excepția fișei medicale și a chitanței aferente taxei de concurs), la structura de Resurse umane din cadrul Penitenciarului Vaslui este 04 octombrie 2021.