Călătorii din autobuze, informați de ce nu este bine să-ți bați nevasta

În cadrul campaniei județene de prevenire a violenței domestice „Înțelepciunea nu are nevoie de violență!”, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, din cadrul structurilor de ordine publică și prevenire a criminalității,  cu sprijinul societăților de transport persoane din municipiile Vaslui și Huși, au desfășurat activități cu caracter preventiv în autogările din cele două municipii. Aceștia au adresat recomandări preventive și informări cu privire la riscurile la care se expun în momentul comiterii de infracțiuni asupra unui membru de familie, precum și la mijloacele de protecție la care pot apela victimele acestor infracțiuni.

Cu ocazia activităților desfășurate au fost instruite peste 110 persoane, călători în mijloacele de transport, polițiștii oferind pliante cu legislația existentă în domeniul combaterii violenței domestice, reglementările legale privind emiterea ordinului de protecție și a ordinului de protecție provizoriu, precum și modalitățile de sesizare a organelor competente.

Totodată, acestora le-au fost aduse la cunoștință cauzele generatoare de apariție a infracțiunilor de violență domestică, tipurile de violență care cad sub incidența acestui tip de  infracțiune, pașii pe care victima trebuie sa îi urmeze, precum și drepturile acesteia.

De asemenea, au fost lipite în peste 50 de mijloace de transport în comun, afișe cu mesajul campaniei, în care sunt prevăzute obligațiile și interdicțiile care pot fi dispuse prin ordinul de protecție / ordinul de protecție provizoriu.

Campania va continua până la data de 31 august 2019 și are ca scop informarea populației din mediul urban și rural cu privire la riscurile la care se supun în momentul comiterii de infracțiuni asupra unui membru de familie și la mijloacele de protecție la care pot apela victimele acestor infracțiuni.

Violența poate duce la emiterea ordinului de protecţie  prin care  instanţa de judecată sau polițistul pot dispune: 

  • evacuarea agresorului din locuinţa comună, chiar dacă el este proprietarul ;
  • interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite locuri, zone, destinaţii pe care persoana protejată le frecventează periodic ;
  • interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima ;
  • obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute ;
  • încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinței acestora ;
  • obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau recomandarea luării unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire.