Anunț mediu

UAT MUNICIPIUL VASLUI,  titular al Planului Urbanistic Zonal pentru: „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – pentru schimbarea destinației unei subzone din UTR-35 ID3, de unități de industrie mică, depozitare și servicii în LL – Zona de locuințe individuale de mărime P, P+1E sau P+M și funcțiuni complementare, str. Burebista, municipiul Vaslui propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Vaslui, str. Burebista, județul Vaslui, anunţă publicul interesat asupra deciziei comitetului special constituit prin Decizia nr. 222/07.12.2012 emisă de APM Vaslui, că planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu. Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris la sediul APM Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ.”