Anunț de interes public privind măsurile adoptate de către DGASPC Vaslui în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19

Având în vedere necesitatea de a asigura unele măsuri pentru prevenirea și combaterea infecțiilor de natură virală, precum și numărul mare de petenți care se deplasează la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui pentru a solicita informații sau a depune documente, ne adresăm locuitorului județului Vaslui cu rugămintea de a limita pe cât posibil deplasarea la sediul instituției noastre, fiind de preferat ca activitatea de relații cu publicul să fie realizată  prin telefon, corespondență poștală sau electronică, până la data de 31 martie 2020, cu posibilitate de prelungire a acestui termen.

Pentru transmiterea unor documente în copie sau a unor petiții, rămân la dispoziția dumneavoastră următoarele date de contact:

Adresă poștală: Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, Vaslui, județul Vaslui

E-mail:office@dgaspc-vs.ro

Telefon: 0235/315138 sau 0235/316143

Fax: 0235/315346

De asemenea, la nivelul instituției noastre au fost instituite următoarele măsuri de interes pentru locuitorii județului Vaslui:

  • Toate cererile de reevaluare în vederea încadrării în grad de handicap pentru copii și persoane adulte se vor depune doar prin adresele de e-mail (nu în format fizic!) respectiv:
  • sec_copii_vs@dgaspc-vs.ro, privind încadrarea în grad de handicap a copilului;
  • sec_adulti_vs@dgaspc-vs.ro, privind încadrarea în grad de handicap a persoanei adulte;
  • Se suspendă toate demersurile de potrivire practică a familiei adoptatoare cu copilul adoptabil până la data de 31 martie 2020, cu posibilitate de prelungire ulterioară, în funcție de evoluția  Motivația care stă la baza acestei decizii este că scopul potrivirii practice este de a produce apropiere între părțile implicate ( familie/ persoană- copil) fiind astfel imposibilă respectarea instrucțiunilor de instituire și aplicare a regulilor minime de protecție, respectiv purtarea măștilor de protecție și menținerea unei distanțe sigure de cel puțin 1 m.
  • Se va limita pe cât posibil activitatea de eliberare a biletelor de călătorie acordate gratuit pentru persoanele cu dizabilități, adulți și copii, sens în care lansăm un apel public către toate persoanele de a suna la numărul de telefon 0235/315138, interior 1137, anterior deplasării la instituția noastră, întrucât acestea pot fi eliberate pe întreg parcursul anului. Dacă nu există o situație de urgență în utilizarea acestora, propunem amânarea ridicării biletelor de călătorie.
  • Până pe data de 31 martie 2020 (cu posibilitatea de prelungire a acestui termen), se suspendă primirea vizitatorilor în centrele din cadrul DGASPC Vaslui.

Vă mulțumim pentru ințelegere!

DIRECTOR GENERAL,

Ioan BURUIANĂ