ANUNŢ DAS Vaslui

 Direcția de Asistență Socială Vaslui organizează concurs de recrutare în data de 07.12.2022 ora 1000 proba scrisă  iar interviul va avea loc în maxim patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul situat în str. Spiru Haret nr. 2, camera 301, pentru ocuparea funcției de execuție în regim contractual, vacante de:

                     –    studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

                     –    vechime în muncă 5 ani;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe data de 21.11.2022 la sediul Direcției de Asistență Socială Vaslui, str. Spiru Haret nr. 2 , demisol, camera 11, de luni până joi, între orele 1200-1600, vineri orele 800– 1300 la  Compartimentul  Resurse Umane .

Bibliografia stabilită pentru concurs se găsește pe pagina de internet www.primariavaslui.ro

            Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială Vaslui, str. Spiru Haret nr. 2, demisol, camera 11, de luni până joi, între orele 1200-1600, vineri orele 800– 1300 la  Compartimentul  Resurse Umane și la numărul de telefon 0235/310999, interior 411.