ANUNȚ: Concurs Liceul Tehnologic ”Ghenuță Coman” Murgeni

        Liceul Tehnologic ”Ghenuță Coman” Murgeni, cu sediul în orașul Murgeni, str. Ștefan Cel Mare nr.105, județul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator de patrimoniu cu studii superioare, perioadă determinată.

Depunerea dosarelor: 01-07.07.2022, de luni până vineri, între orele 08,00-14,00

    Concursul se va desfășura astfel:

– proba scrisă si proba practică în data de 11.07.2022, orele 9,00;

– interviul în data de 13.07.2022, orele 9,00.

    Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul unității.

Nivelul studiilor S, condițiile de studii sunt cele prevăzute de art.250 lit.(l) din Legea 1/2011, vechimea în specialitatea studiilor – nu se cere.   

    Relații suplimentare la sediul unității, serviciul secretariat, persoană de contact Drilea Florin, telefon/fax 0235426063, e-mail gsamurgeni@yahoo.com.