Amenzi de 400.000 lei aplicate de inspectorii ITM Vaslui pentru munca la negru

În luna septembrie 2019, inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Vaslui au controlat 100 unităţi la care desfăşurau activitate  2.449  salariaţi, în vederea combaterii muncii nedeclarate. În urma controalelor efectuate  au fost aplicate în total 21 sancțiuni contravenționate, la un număr de 15 angajatori, din care 14 amenzi în valoare de 400.000 lei şi 7 avertismente. 

Au fost identificate 17 persoane care prestau muncă nedeclarată, din care 12 nu aveau încheiate contracte individuale de muncă, iar pentru 5 persoane contractele individuale de muncă nu a fost transmis cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității. Pentru persoanele identificate că prestau muncă nedeclarată, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoană, valoarea totală a amenzilor pentru munca nedeclarată în luna iulie fiind de 340.000 lei.

În acelaşi timp, inspectorii ITM au verificat şi modul în care angajatorii respectă prevederile HG 905/2017, (păstrarea la sediu a registrului general de evidență al salariaților în format electronic, eliberarea de acte solicitate de angajati, dosare de personal, transmiterea revisal în termen). În urma neconformităților constatate au fost aplicate 4 sancțiuni la un număr de 5 angajatori, fiind aplicate 6 sancţiuni contravenţionale din care 3 amenzi în valoare de 100.000 lei şi 3 avertismente. Au fost dispuse 39 de măsuri de intrare în legalitate.

De asemeni în luna septembrie pentru nerespectarea prevederilor OG nr. 25/2014  privind regimul de muncă al străinilor pe teritoriul României au fost sancționaţi doi angajatori, din care un angajator cu amendă în valoare de 40.000 lei și un angajator cu avertisment.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

  • munca nedeclarată – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; Primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; Primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
  • depăşirea programului normal de lucru, neplata corespunzătoare a orelor suplimentare, neplata corespunzătoare a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnă;
  • netransmiterea registrului general de evidenţă al salariatilor în format electronic şi/sau netransmiterea acestuia, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii salariaţilor;

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă  au efectuta vizite de inspecţie la 69 de angajatori şi au încheiat 69 de procese verbale de control.

In urma vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă, în luna septembrie 2019 au fost constatate 126 de  neconformităţi, acestea fiind, în principal, următoarele: angajatorii nu au dotat lucrătorii cu echipament individual de protecţie; nu au fost adopatate soluţii legale în vederea prevenirii riscurilor profesionale ; nu este asigurată semnalizarea de securitate şi sănătate în muncă ;  angajatorii nu au luat măsuri în vederea prevenirii căderilor de la înălţime a lucrătorilor prin măsuri de protecţie colectivă şi/sau individuală ; angajatorii nu au asigurat apa minerală pentru lucrătorii care îşi desfăşurau activitatea în perioada cu temperaturi extreme ridicate ;  nu este asigurată de către angajatori, cunoaşterea şi respectarea prevedederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ; nu este verificatat rezistenţa de dispersie a prizelor de pământ şi continuitatea conductorilor de protecţie ; evenimentele în care au fost implicaţi lucrătorii nu au fost comunicate ; nu sunt stabilite prin fişa postului pentru lucrători, obligaţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;  documentele referitoare la protecţia maternităţii la locurile de muncă nu au fost realizate în termen;  lucrătorii nu sunt informaţi şi instruiţi cu riscurile şi măsurile de securitate specifice activităţii desfăşurate; lucrătorii nu sunt examinaţi medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncă; angajatorii au pus la dispoziţia lucrătorilor echipamente de muncă neconforme; nu sunt desemnaţi lucrătorii care acordă primul ajutor, evacuarea lucrătorilor şi să aplice măsurile de prevenirea şi stingerea incendiilor.

Pentru neregulile constatate au fost sanctionaţi un număr de 63 de angajatori, fiind aplicate 124 de sancţiuni contravenţionale cu avertisment si 1 sancţiune contravenţională cu amendă în valoare de 40.500 lei.