50 de angațați ai Consiliului Județean, instruiți cu fonduri europene

50 de angajați ai CJ Vaslui au beneficiat de sesiuni de instruire și formare legate legate de domeniul managementului calității și performanței, în cadrul proiectului “Calitate și Perfomanță:
strategie de management la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA 109/Cod MySMIS 120582,
în baza contractului de finanțare nr.46/29.01.2018. Proiectul a fost cofinanţat de Uniunea
Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă
2014-2020. Valoarea proiectului a fost de 609.991,90 lei, din care 597.792,06 lei asistenţa financiară
nerambursabilă (518.493,12 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene din FSE și 79.298,94 lei
valoarea finanțării de la bugetul de stat) și 12.199,84 lei cofinanțarea din partea Consiliului Județean Vaslui.
Obiectivul general al proiectului a presupus creșterea calității serviciilor publice furnizate de Consiliului Județean Vaslui la cerințele standardului ISO 9001:2015 și obținerea certificatului care atestă acest nivel, precum și raportarea la managementul performanței bazat pe instrumentul Balanced Scorecard (BSC).

Rezultatele proiectului au fost prezentate luni, 22 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, de Alina Baractaru, manager de proiect. Alături de echipa de implementare a proiectului, la conferința de final au fost prezenți Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui,Ciprian Trifan și Vasile Mariciuc, vicepreședinții instituției, viceprimarul Dragoș Cazacu precum și reprezentanți ai instituțiilor publice din județ.

cciprian Trifan, vicepreședinte al CJ a vorbit despre deplasarea de lucru făcută în cadrul unei activități privind buna practică în certificarea ISO 9001:2015 în județul Gorj, prilej cu care au fost vizitate și două dintre instituțiile de acoloȘ Direcția de Asistență socială și Protecție a Copilului și Biblioteca județeană. ”Vreau să îmi exprim mulțumirea pentru gazdele noastre, dar și pentru modul în care s-au prezentat membrii echipei noastre. Este un proiect cu o valoare mică, dar cu un impact mare, care a dus la creșterea considerabilă a calității serviciilor oferite de noi tuturor beneficiarilor. Sper ca astfel de proiecte să continuie, în beneficiul nostru, al tuturorȚ, a spus Ciprian Trifan.

Mulțumit de finalizarea proiectului s-a declarat și președintele Dumitru Buzatu, care a afirmat că între a participa la lansarea unui proiect și a fi la finalizarea altuia, preferă cea de-a doua variantă, pentru că e o dovadă clară a faptului că s-a muncit, că a existat o coerență în derularea activităților și că rezultatele obținute sunt cele scontate. Asta în condițiile în care multe proiecte sunt abandonate pe parcurs.